Domov | Uradna Stand Up stran | Društvo za ZN za Slovenijo | Informacijska služba ZN na Dunaju | Globalna akcija zoper revščino (GCAP) | Navodila za sodelovanje | Preteklo dogajanje | Kontakt

VSTANI IN UKREPAJ 2008 V SLOVENIJI IN SVETU

V Sloveniji se je izvedlo 28 dogodkov, kar pomeni nekaj več kot 4.000 udeležencev, večinoma otrok in mladostnikov iz slovenskih šol.

Lansko leto je sodelovalo nekaj več kot 1.000 udeležencev, kar pomeni, da smo naše gibanje početverili.

Za naslednje leto imamo cilj, da bo v Sloveniji vstalo in ukrepalo najmanj 8.000 ljudi.

Po vsem svetu pa je sodelovalo nekaj manj kot 117 milijonov ljudi, kar znaša skoraj 2% svetovnega prebivalstva.

Izjemno število udeležencev, glede na lanskih 43 milijonov, kar jasno kaže, da se ljudje po svetu vedno bolj zavedajo nujnosti boja proti revščini.


 

un

 

gcap


Dogodki v sklopu kampanje Vstani in ukrepaj od 17. do 19. oktobra 2008

Dogodki, ki jih je organiziralo Društvo za ZN za Slovenijo

Okrogla miza

17.10. je v prostorih Društva za Združene narode za Slovenijo potekala okrogla miza z naslovom 'Pomen razvojne pomoči za doseganje Milenijskih razvojnih ciljev'. Na njej so sodelovali trije gosti, in sicer Marija Adanja, vodja Sektorja za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč pri MZZ-ju, prof. dr. Maja Bučar, izredna profesorica na FDV-ju, in Marjan Huč, koordinator Platforme nevladnih organizacij za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč - Sloga.

Glavno vlogo pri kampanji je imelo društvo, vodenje kampanje pa je prevzel Boštjan Jerman. Uradno smo sodelovali še z UNIS-om, Slogo in Društvom prijateljstva Slovenija-Indonezija, katerega predstavnik je Robin Dewa – tudi GCAP Slovenija.

Gospod Marjan Huč je izpostavil pomembnost nadaljevanja prizadevanj in izpolnjevanja zastavljenih ciljev v okviru MDGs navkljub trenutni finančni krizi, ki v največji meri hromi gospodarstva držav v razvoju. Poudaril je, da bo potrebno za dosego slednjega v Sloveniji še dodatno intenzivirati sodelovanje med nevladnimi razvojnimi organizacijami in relevantnimi političnimi odločevalci. Slovenija kot nova država članica EU z neobremenjeno preteklostjo (brez kolonialnih vezi) lahko postane svetel vzgled ostalim novim državam članicam EU in tudi drugim razvitim državam.

Gospa Maja Bučar je spregovorila o izhodiščih, ciljih in načelih resolucije o mednarodnem razvojnem sodelovanju Republike Slovenije, o ciljih in načelih, ki izhajajo iz članstva v EU. Gospa Marija Adanja pa je poudarila pomen mednarodnega sodelovanja Republike Slovenije. Učinkovitost razvojne pomoči gre z roko v roki z obljubami o večanju prispevkov za razvojno pomoč s strani držav članic EU. To je posebej pomembno za nove članice, ki so z vstopom v EU uradno postale države donatorke. S tem so sprejele tudi pomembne obveze o zagotavljanju višine razvojne pomoči 0,17 odstotka bruto domačega proizvoda (BDP) do leta 2010 in 0,33 odstotka BDP do leta 2015, je pojasnila Marija Adanja in dodala, da se bo treba z nevladnimi organizacijami v prihodnje čim več pogovarjati in sodelovati.

Dejavnosti po osnovnih šolah

V kampanji je sodelovalo 22 šol, kar je pomenilo nekaj več kot 3000 otrok in mladostnikov.  Večinoma so risali in pisali na temo revščine, nekateri pa so celo zbirali denar in obleke za revne po svetu in doma.

Odzivi so bili zelo pozitivni, zato bi bilo sodelovanje s šolami dobro in perspektivno tudi naslednje leto.

Sodelujoče šole:

Šola

Dejavnost

OŠ Toneta Čufarja

V sodelujočem razredu so se pogovarjali o revščini in o načinih, kako bi lahko pomagali ubogim.

OŠ dr. Aleš Bebler-Primož Hrvatini

Zbirali so stara oblačila in se pogovarjali o pomenu pomoči revnim.

OŠ Toneta Tomšiča Knežak

Prebrali so obljubo proti revščini in se zavzeli za boj proti njej.

OŠ Belokranjskega odreda Semič

Izdelali so razredni plakat o revščini.

OŠ Odranci

Pogovarjali so se o revščini, pisali pesmi in pripravili radijski program.

OŠ Fokovci

Izvedli so dve delavnici, s katerimi so želeli povečati zavedanje o revščini.

OŠ Danile Kumar

Pogovarjali so se o ekstremni revščini.

OŠ Frankolovo

Pogovarjali so se o revščini v Afriki.

OŠ Antona Žnideršiča

Pogovarjali so se o revščini.

OŠ Šmarjeta

Zbirali so denar za revne otroke v Afriki.

GESŠ Trbovlje

Izvajali so različne aktivnosti za boj proti revščini.

OŠ Franca Rozmana-Staneta

Pod našim vodstvom so sodelovali v dveh delavnicah o revščini in boju proti njej.

OŠ Šmartno pod Šmarno goro

Predstavitev Zambije, njene kulture in problemov; delavnice, kjer so izdelovali razne predmete značilne za Afriko; delavnice na temo humanitarnih akcij.

OŠ Maksa Pleteršnika Pišece

Pouk na tematiko boja proti revščini.

Podružnica OŠ Prevorje

Izdelava plakata na temo revščine in ogled filma 'Za srce Afrike'.

OŠ Elvire Vatovec Prade

Zbirali so oblačila za revne, pisali in risali.

OŠ Ledina

Pisanje umetnostnih besedil in risanje na temo boja proti revščini, izdelava plakatov, ogled filma, obdaritev brezdomcev.

OŠ Jurija Dalmatina Krško

Prebrali so obljubo proti revščini in se zavzeli za boj proti njej.

OŠ Log - Dragomer

Pogovarjali so se o revščini otrok po svetu, izdelali plakat in napisali pravljico.

OŠ Antona Globočnika

Zbrali 300 € za letno šolnino dečka v Tibetu v sodelovanju z Unicefom, izdelava plakatov.

OŠ Podgora Kuteževo

Risali na temo revščine.

OŠ Bežigrad, Ljubljana

Izdelava plakatov na temo revščine.

Na sedežu Društva za ZN za Slovenijo si lahko od 28.10.2008 naprej ogledate razstavo dogajanja v sklopu letošnje kampanje.

117


Avtorske pravice © 2008 Društvo za ZN za Slovenijo. Vse pravice pridržane. Ustvarjeno s TemplateYes