Nagradni razpisi društva

Društvo za Združene narode za Slovenijo tradicionalno razpisuje dva nagradna razpisa, in sicer ob dnevu OZN, 24. oktobra, in ob dnevu človekovih pravic, 10. decembra.

Ob posebnih priložnostih se razpisujejo tudi dodatni razpisi.

Več spodaj.

Nagradni razpis Društva za ZN za Slovenijo ob dnevu OZN (2017)

V okviru triinpetdesetega nagradnega razpisa za diplomska, magistrska in doktorska dela s področja delovanja OZN, ki bodo obranjena med 1. avgustom 2016 in 31. julijem 2017, bo društvo nagradilo 10 najboljših prispevkov študentk in študentov slovenskih fakultet. Poleg pohvale bo vsaka nagrajenka oziroma nagrajenec prejel še simbolično nagrado.

NAGRADNI RAZPIS
DRUŠTVO ZA ZDRUŽENE NARODE ZA SLOVENIJO
razpisuje

nagrade za najboljša diplomska, magistrska in doktorska dela s področja delovanja Organizacije združenih narodov, ki so bila obranjena med 1. avgustom 2016 in 31. julijem 2017.

Za nagradni razpis pridejo v poštev vse teme, ki obravnavajo tematiko delovanja t. i. družine Združenih narodov (ZN).

Prijava za razpis mora vsebovati:
- vlogo kandidatov za prijavo na nagradni razpis (prijavni obrazec);
- tiskan izvod dela;
- izvod dela v elektronski obliki (Word ali pdf format in na CD-ju);
- priporočilo mentorja za nagrado;
- kopijo potrdila, kdaj je bilo delo obranjeno.

Prijave sprejemamo do 1. avgusta 2017 na sedežu Društva za Združene narode za Slovenijo (Cankarjeva 1/II, Ljubljana).

Strokovna komisija bo dela pregledala in ocenila ter izbrala 10 (deset) najboljših. Podelitev priznanj in simboličnih nagrad bo na proslavi dneva Združenih narodov 24. oktobra 2017.

Morebitne spremembe razpisa (roki, zahteve itn.) bodo nemudoma ažurirane na naši spletni strani.

DatotekeVelikost
Prijavni obrazec - nagradni razpis - dan ZN - 2017.doc1.92 MB
Prijavni obrazec - nagradni razpis - dan ZN - 2017.pdf379.6 KB

Natečaj ob mednarodnem dnevu človekovih pravic

 
Društvo za Združene narode za Slovenijo že enajsto leto zapored razpisuje natečaj ob dnevu človekovih pravic, v okviru katerega želimo osnovnošolcem in dijakom ponuditi možnost, da izrazijo svoje vtise in razmišljanja o človekovih pravicah skozi risbo, besedo, predmet ali fotografijo. Tema letošnjega natečaja so cilji trajnostnega razvoja.
 
Natečaj za osnovnošolce je razdeljen na dva dela:
 
1. Likovni natečaj: likovni prispevki so lahko v poljubni risarski, slikarski, grafični ali drugi tehniki.
2. Literarni natečaj: omejitev dolžine prostega spisa je 1–2 tipkani strani.
 
Natečaj za srednješolce pa obsega naslednje kategorije:
 
1. Likovni natečaj: likovni prispevki so lahko v poljubni risarski, slikarski, grafični ali drugi tehniki.
2. Literarni natečaj: omejitev dolžine prostega spisa je 1–2 tipkani strani.
3. Fotografski natečaj: fotografije naj bodo reproducirane na fotografski papir ali natisnjene; reprodukcije naj ne bodo večje od formata A4 (210 X 297 mm).
 
Med 25. in 27. septembrom 2015 je v New Yorku (Združene države Amerike) kot zasedanje na visoki ravni Generalne skupščine OZN potekal Vrh OZN o trajnostnem razvoju, ki je prinesel nove usmeritve razvojnih prizadevanj za naslednjih 15 let – svetovni voditelji so sprejeli Agendo 2030 za trajnostni razvoj. Za razliko od razvojnih ciljev tisočletja novo razvojno agendo s 17 cilji trajnostnega razvoja zaznamuje univerzalen pristop do razvoja – cilje trajnostnega razvoja bodo uresničevale prav vse države sveta. Novi cilji na uravnotežen način naslavljajo tri dimenzije trajnostnega razvoja (ekonomsko, socialno in okoljsko). Novi cilji so v veljavo stopili 1. januarja 2016.
 
Osnovno- in srednješolci, ujemite ideje na list papirja ter nam risbo, esej ali izdelek pošljite na društvo. Rok za oddajo del je 4. november 2016.
 
Nagrade bodo avtorjem nagrajenih del podeljene na proslavi dneva človekovih pravic, s katero želimo na Društvu za ZN za Slovenijo opozarjati na pomen varovanja in spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin.
 
Več informacij o natečaju najdete v priponkah.
 
DatotekeVelikost
Razpis CP - OS 2016 fin.pdf1.09 MB
Razpis CP - SS 2016 fin.pdf1.31 MB

Natečaj ob mednarodnem dnevu človekovih pravic na temo "MEDKULTURNEGA DIALOGA" za osnovne šole

Društvo za Združene narode za Slovenijo vabi osnovnošolce k natečaju ob obeležitvi mednarodnega dneva človekovih pravic. Društvo natečaj organizira v sodelovanju s Slovensko nacionalno komisijo za UNESCO.

Dne 10. decembra se spominjamo sprejetja Splošne deklaracije človekovih pravic v Organizaciji združenih narodov (OZN) leta 1948. Ta zgodovinski dokument je na globalni ravni prvič razglasil, da so vsi ljudje rojeni svobodni, imajo enako dostojanstvo, enake pravice ter da so do svojih pravic in svoboščin upravičeni ne glede na rasno pripadnost, barvo kože, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, narodno ali socialno pripadnost, premoženje, rojstvo ali katero koli drugo okoliščino.

S tradicionalno vsakoletno proslavo dneva človekovih pravic poskušamo tudi na Društvu za Združene narode za Slovenijo opozarjati na pomen varovanja in spoštovanja teh temeljnih vrednot. Ob tej priložnosti že deveto leto zapored objavljamo nagradni natečaj, v okviru katerega želimo tudi osnovnošolcem ponuditi možnost, da izrazijo svoje vtise in razmišljanja skozi risbo ali besedo. Natečaj je razdeljen na dva dela:

  1. Likovni natečaj: likovni prispevki so lahko v poljubni risarski, slikarski, grafični ali drugi tehniki.
  2. Literarni natečaj: omejitev dolžine prostega spisa je 1–2 tipkani strani.

Decembra 2012 je Generalna skupščina Združenih narodov (ZN) obdobje 2013–2022 razglasila za mednarodno desetletje zbliževanja kultur. Koordinacija aktivnosti je bila zaupana Organizaciji ZN za izobraževanje, znanost in kulturo (UNESCO), ki si bo v sklopu desetletja prizadevala spodbujati socialno vključenost in medkulturni dialog s ciljem izboljšati svetovno globalno razumevanje. Zato je društvo za temo letošnjega natečaja izbralo medkulturni dialog, saj želimo med mladimi dvigniti raven ozaveščenosti o pomenu sodelovanja in predvsem spoštovanja različnih kultur.

V vse bolj globaliziranem svetu se stikom s pripadniki drugih kultur ne moremo izogniti, zato je še toliko pomembneje, da se zavedamo vrednosti lastne in tujih kultur. To nam omogoča lažje prepletanje in sobivanje z drugimi kulturami. Medkulturni dialog temelji na enakopravni obravnavi drugih kultur in njihovem spoštovanju in je sestavni del našega vsakdana, pa če se tega zavedamo ali ne. Prav zato je ključno, da o njem govorimo, ga kot takšnega prepoznamo in udejanjimo v vsakdanjem življenju.

Otroci, ujemite ideje na list papirja ter nam risbo ali esej pošljite na društvo.

Rok za oddajo del je 10. november 2014.

Svoja dela s pripisom »Za natečaj ob dnevu ČP« naj sodelujoči pošljejo na naslov:

Društvo za Združene narode za Slovenijo

Cankarjeva 1/II

1000 Ljubljana

 

Med pravočasno prispelimi izdelki bomo glede na izvirnost, povezanost z razpisano tematiko in sporočilnost izbrali najboljša dela.

Vsi nagrajenci bodo povabljeni na proslavo, ki bo potekala predvidoma 10. decembra 2014, kjer bodo prejeli simbolične nagrade.

Nagrajene risbe in eseji bodo objavljeni na spletni strani Društva za Združene narode za Slovenijo, nagrajena likovnega dela pa bodo razstavljena tudi v prostorih društva.

Za morebitne dodatne informacije se lahko obrnete na Društvo za Združene narode za Slovenijo v času uradnih ur, in sicer vsak delavnik med 10. in 14. uro na tel. 01/25 10 708, ali pišete na info@unaslovenia.org.

Veselimo se sodelovanja z vami!

Društvo za Združene narode za Slovenijo

DatotekeVelikost
Razpis OS.pdf479.13 KB

Natečaj ob mednarodnem dnevu človekovih pravic na temo "MEDKULTURNEGA DIALOGA" za srednje šole

Društvo za Združene narode za Slovenijo vabi osnovnošolce k natečaju ob obeležitvi mednarodnega dneva človekovih pravic. Društvo natečaj organizira v sodelovanju s Slovensko nacionalno komisijo za UNESCO.

Dne 10. decembra se spominjamo sprejetja Splošne deklaracije človekovih pravic v Organizaciji združenih narodov (OZN) leta 1948. Ta zgodovinski dokument je na globalni ravni prvič razglasil, da so vsi ljudje rojeni svobodni, imajo enako dostojanstvo, enake pravice ter da so do svojih pravic in svoboščin upravičeni ne glede na rasno pripadnost, barvo kože, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, narodno ali socialno pripadnost, premoženje, rojstvo ali katero koli drugo okoliščino.

S tradicionalno vsakoletno proslavo dneva človekovih pravic poskušamo tudi na Društvu za Združene narode za Slovenijo opozarjati na pomen varovanja in spoštovanja teh temeljnih vrednot. Ob tej priložnosti že deveto leto zapored objavljamo nagradni natečaj, v okviru katerega želimo tudi srednješolcem ponuditi možnost, da izrazijo svoje vtise in razmišljanja skozi risbo, besedo ali fotografijo. Natečaj je razdeljen na tri dele:

  1. Likovni natečaj: likovni prispevki so lahko v poljubni risarski, slikarski, grafični ali drugi tehniki.
  2. Literarni natečaj: omejitev dolžine prostega spisa je 1–2 tipkani strani.
  3. Fotografski natečaj: fotografije naj bodo reproducirane na fotografski papir ali natisnjene; reprodukcije naj ne bodo večje od formata A4 (210 X 297 mm).

Decembra 2012 je Generalna skupščina Združenih narodov (ZN) obdobje 2013–2022 razglasila za mednarodno desetletje zbliževanja kultur. Koordinacija aktivnosti je bila zaupana Organizaciji ZN za izobraževanje, znanost in kulturo (UNESCO), ki si bo v sklopu desetletja prizadevala spodbujati socialno vključenost in medkulturni dialog s ciljem izboljšati svetovno globalno razumevanje. Zato je društvo za temo letošnjega natečaja izbralo medkulturni dialog, saj želimo med mladimi dvigniti raven ozaveščenosti o pomenu sodelovanja in predvsem spoštovanja različnih kultur.

V vse bolj globaliziranem svetu se stikom s pripadniki drugih kultur ne moremo izogniti, zato je še toliko pomembneje, da se zavedamo vrednosti lastne in tujih kultur. To nam omogoča lažje prepletanje in sobivanje z drugimi kulturami. Medkulturni dialog temelji na enakopravni obravnavi drugih kultur in njihovem spoštovanju in je sestavni del našega vsakdana, pa če se tega zavedamo ali ne. Prav zato je ključno, da o njem govorimo, ga kot takšnega prepoznamo in udejanjimo v vsakdanjem življenju.

Dijaki, ujemite ideje na list papirja ali fotografijo ter nam risbo, esej ali fotografijo pošljite na društvo.

Rok za oddajo del je 10. november 2014.

Svoja dela s pripisom »Za natečaj ob dnevu ČP« naj sodelujoči pošljejo na naslov:

Društvo za Združene narode za Slovenijo

Cankarjeva 1/II

1000 Ljubljana

 

Med pravočasno prispelimi izdelki bomo glede na izvirnost, povezanost z razpisano tematiko in sporočilnost izbrali najboljša dela.

Vsi nagrajenci bodo povabljeni na proslavo, ki bo potekala predvidoma 10. decembra 2014, kjer bodo prejeli simbolične nagrade.

Nagrajene risbe, eseji in fotografije bodo objavljeni na spletni strani Društva za Združene narode za Slovenijo, nagrajena likovnega in fotografska dela pa bodo razstavljena tudi v prostorih društva.

Za morebitne dodatne informacije se lahko obrnete na Društvo za Združene narode za Slovenijo v času uradnih ur, in sicer vsak delavnik med 10. in 14. uro na tel. 01/25 10 708, ali pišete na info@unaslovenia.org.

Veselimo se sodelovanja z vami! 

Društvo za Združene narode za Slovenijo

DatotekeVelikost
Razpis SS.pdf479.52 KB

Zaključek natečaja za kratke filme na temo miru

Društvo za Združene narode za Slovenijo je v okviru "Promotion of Peace Campaign", ki jo izvaja v sodelovanju z Veleposlaništvom Združenih držav Amerike v Sloveniji, s ciljem promocije človekovih pravic in spodbujanja participacije mladih organiziralo natečaj za mlade med 15. in 18. letom za kratke filme na temo miru.

Kratke filme je ocenil Nejc Gazvoda, slovenski pisatelj, režiser in scenarist ter diplomant programa filmske režije na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani.

Prvo nagrado je prejel Uroš Topić za kratki film "Odpuščanje".

Drugo nagrado je prejel Domen Dimovski za kratki film "Kdo je kokoš?"

Tretjo nagrado je prejel Klemen Skornišek za kratki film "Winner?"