Kampanje za širjenje načel in ciljev OZN

Kampanja 'Daj mi mir!'

21. septembra svet praznuje mednarodni dan miru. To je dan, ko naj bi povsod vladal mir, oboroženi in drugi spopadi pa naj bi se prekinili. Cilj mednarodnega dneva miru je, da se med ljudmi razširi vest o tem, da obstaja alternativa vojnemu stanju in da je možen tudi svet, v katerem vlada mir.

Slogan kampanje 'Daj mi MIR!' nekoliko karikirano, a jasno izraža željo po prenehanju vseh vrst spopadov. Kliče k odpravi ovir, ki omejujejo harmonijo bivanja ljudi, in vse sodelujoče v procesu ustvarjanja miru poziva k še večjem prizadevanju zanj. Za mir namreč niso odgovorne samo posamezne vlade, ampak tudi vsak izmed nas.

Prva kampanja za mir je potekala v Sloveniji od 21. avgusta do 17. septembra 2008. Njen namen je bil 21. september ponesti med ljudi kot mednarodni dan miru. Ob tej priložnosti je lahko vsak izmed nas izrazil svoje misli o miru, vsa sporočila pa so bila posredovana Generalni skupščini ZN. Tudi v letu 2009 bomo kampanjo ponovili.

Kampanja 'Vstani in ukrepaj'

'VSTANI in UKREPAJ' je globalni poziv, s katerim izkažemo podporo cilju odprave revščine ter uresničevanja in preseganja Milenijskih razvojnih ciljev. Od 16. do 18. oktobra 2009 so ljudje dejansko in simbolično vstali in ukrepali s tem, ko so z različnimi aktivnostmi od svojih vlad zahtevali izpolnitev obljube o odpravi skrajne revščine.

Pred štirimi leti se je na poziv 'VSTANI' odzvalo preko 23 milijonov ljudi, s čimer so postavili prvi in največji Guinessov svetovni rekord te vrste, pred tremi leti je gibanje doseglo 43 milijonov, predlani nekaj manj kot 117 milijonov, od tega 4.000 ljudi v Sloveniji. V letu 2009 se je 173 milijonov ljudi priključilo iniciativi, od tega v Sloveniji nekaj manj kot 6.500. Več informacij lahko najdete na: www.milenijski-cilji.si/vstani.

Kampanja za promocijo Milenijskih razvojnih ciljev

Ideja o kampanji se je izoblikovala na srečanju evropskih društev za ZN v Ženevi decembra 2008. Slovenska kampanja vsebuje spletno stran z vsemi nujnimi podatki o Milenijskih razvojnih ciljih (MRC), delovanju Slovenije na tem področju, in sicer tako državnih organov kot nevladnih organizacij. Na strani bodo tudi predstavljene aktivnosti OZN in njenih agencij. Stran bo tudi vsebovala akademske razprave na to temo in nasvete, kako lahko pripomoremo k doseganju MRC. Društvo je tudi izdalo publikacijo o Milenijskih razvojnih ciljih, koordiniralo dogodke po Sloveniji posvečene iniciativi Vstani in ukrepaj, izvajalo delavnico 'Podaj roko revnemu' po slovenskih šolah, v pripravi pa še imamo razvojni projekt, ki ga bomo izvajali v Keniji.

Spletno stran o MRC lahko najdete na: www.milenijski-cilji.si