Člani/-ice organov Društva za ZN za Slovenijo

Člani/-ice izvršnega odbora Društva za ZN za Slovenijo:

 • Bojko Bučar, predsednik;
 • Danijel Crnčec, podpredsednik;
 • Mirjam Škrk;
 • Eva Tomič;
 • Zofija Klemen Krek;
 • Miloš Kosić;
 • Boštjan Jerman;
 • Adriana Aralica;
 • Jure Požgan;
 • Patrik Bole.

Člani/-ice nadzornega odbora Društva za ZN za Slovenijo:

 • Alenka Antloga;
 • Jože Hartman;
 • Martin Brumec.

Člani/-ice častnega razsodišča Društva za ZN za Slovenijo:

 • funkcija častnega razsodišča se začasno prenese na nadzorni odbor.