Leto 2006

Čeh, Ana: Mednarodnopravna analiza svetovalnega mnenja Meddržavnega sodišča v Haagu o pravnih posledicah gradnje zidu na okupiranem palestinskem ozemlju z dne 9. julija 2004. Pravna fakulteta Ljubljana, mentor: prof. dr. Borut Bohte. Diplomsko delo.

Feštanj, Mojca: Vloga univerzalne jurisdikcije v nastajajočem sistemu kaznovanja posameznikov za hude zločine po mednarodnem pravu. Fakulteta za družbene vede Ljubljana, mentor: red. prof. dr. Bojko  Bučar. Diplomsko delo.

Gracar, Maja: Razvojna pomoč evropske unije kot element njene razvojne politike. Fakulteta za družbene vede v Ljubljani, mentorica: doc. dr. Maja Bučar. Diplomsko delo.

Hohler, Beti: Mednarodnopravna subjektiviteta mednarodnih organizacij. Pravna fakulteta Ljubljana, mentor: prof. dr. Danilo Türk. Diplomsko delo.

Hren, Barbara: Kategorije oseb, ki so upravičene do statusa vojnega ujetnika - analiza na primeru Guantanamo. Fakulteta za družbene vede Ljubljana, mentor: red. prof. dr. Bojko  Bučar. Diplomsko delo.

Kovač, Matija: Vpliv sekretariata OZN na reformo v organizaciji po letu 1992. Fakulteta za družbene vede Ljubljana, mentor: asist. dr. Milan Brglez. Diplomsko delo.

Melanšek, Andraž: Uporaba standardov opazovanja volitev po svetu: zaton svobodnih in poštenih volitev. Fakulteta za družbene vede Ljubljana, mentorica: doc. dr. Petra Roter. Diplomsko delo.

Rotner, Manca: Razvojna vloga žensk v državah v razvoju - primer Kenije. Fakulteta za družbene vede Ljubljana, mentorica: doc. dr. Maja Bučar. Diplomsko delo.

Urbančič, Mojca: Primerjalnopravni vidiki varstva avtorske pravice in sorodnih pravic v Sloveniji, Hrvaški, Makedoniji ter bosni in hercegovini. Ekonomska fakulteta Ljubljana, mentor: prof. dr. Krešimir Puharič. Magistrsko delo.

Zevnik, Andreja: Poststrukturalistična kritika univerzalizma človekovih pravic in etike subjekta v normativnem razumevanju humanitarne intervencije. Fakulteta za družbene vede Ljubljana, mentor: asist. dr. Milan Brglez. Diplomsko delo.

Zgaga, Matevž: Upniki v insolvenčnih postopkih z mednarodnim elementom. Ekonomska fakulteta Ljubljana, mentor: prof. dr. Krešimir Puharič. Magistrsko delo.