Leto 2007

Ban, Nina: Svet OZN za človekove pravice, proces ustanavljanja in primerjava s Komisijo za človekove pravice. Pravna fakulteta Ljubljana, mentor: prof. dr. Danilo Türk. Diplomsko delo.

Čavka, Metka: Izobraževanje za razvoj v zahodni Afriki. Fakulteta za družbene vede Ljubljana, mentorica: izr. prof. dr. Maja Bučar. Diplomsko delo.

Džubur, Diana: Preventivna diplomacija in suverenost držav. Pravna fakulteta Ljubljana, mentor: prof. dr. Danilo Türk. Diplomsko delo.

Glumpak, Tea: Novejše tendence v razvoju medameriških diplomatskih odnosov s posebnim ozirom na institucijo diplomatskega azila. Pravna fakulteta Ljubljana, mentor: prof. dr. Danilo Türk. Diplomsko delo.

Grabrovec, Simon: Odgovornost pripadnikov mirovnih operacij Združenih narodov za kazniva dejanja. Pravna fakulteta Ljubljana, mentor: prof. dr. Danilo Türk. Diplomsko delo.

Makovec, Tanja: Kratenje človekovih pravic kot ogrožanje mednarodnega miru in varnosti: Akcije varnostnega sveta OZN. Pravna fakulteta Ljubljana, mentor: prof. dr. Danilo Türk. Diplomsko delo.

Omerzu, Urša in Nuša Urbančič: Upravljanje z mednarodnimi vodnimi viri. Fakulteta za družbene vede Ljubljana, mentorica: doc. dr. Petra Roter. Diplomsko delo.

Soršak, Anja: Milenijski razvojni cilji Združenih narodov in njihovo uresničevanje. Fakulteta za družbene vede Ljubljana, mentorica: izr. prof. dr. Maja Bučar. Diplomsko delo.

Vogrin, Andreja: Koncept človekove varnosti v mednarodnih odnosih. Fakulteta za družbene vede Ljubljana, mentor: red. prof. dr. Bojko Bučar. Diplomsko delo.

Žokalj, Janez: Mednarodno običajno humanitarno pravo v notranjih oboroženih spopadih. Pravna fakulteta Ljubljana, mentor: prof. dr. Danilo Türk. Diplomsko delo.