Leto 2008

Arnol, Ajda: Internacionalizirana kazenska sodišča v primerjavi z mednarodnimi kazenskimi sodišči. Pravna fakulteta Ljubljana, mentorica: prof. dr. Mirjam Škrk. Diplomsko delo.

Bijedić, Alma: Politika humanitarne intervencije po 11. septembru 2001. Fakulteta za družbene vede Ljubljana, mentor: doc. dr. Milan Brglez. Diplomsko delo.

Brezovnik, Martina: Institucionalna graditev Sveta Združenih narodov za človekove pravice in posebni postopki. Pravna fakulteta Maribor, mentor: prof. dr. Silvo Devetak. Diplomsko delo.

Bulog, Dina: Legalnost grožnje ali uporabe jedrskega orožja (Svetovalno mnenje Meddržavnega sodišča v Haagu, 8. 7. 1996). Pravna fakulteta Ljubljana, mentorica: as. dr. Vasilka Sancin. Diplomsko delo.

Dedić, Jasminka: Konstrukcija kolektivnih identitet in genocid v nekdanji Jugoslaviji in Ruandi: primerjalna analiza. Fakulteta za družbene vede Ljubljana, mentorica: prof. dr. Vlasta Jalušič. Doktorska disertacija.

Florjančič, Urška: Razmerje med temeljnima načeloma mednarodnega prava o integriteti držav in načelom o pravici naroda do samoodločbe ter primer Kosova. Evropska pravna fakulteta Nova Gorica, mentor: prof. dr. Ernest Petrič. Diplomsko delo.

Gak, Natali: Uveljavljanje pravice narodov do zunanje samoodločbe z vidika mednarodnega prava oboroženih spopadov in prava človekovih pravic. Pravna fakulteta Ljubljana, mentorica: as. dr. Vasilka Sancin. Diplomsko delo.

Neudauer, Mojca: Iran - ZDA tribunal za medsebojne zahtevke: vprašanje razlastitve v mednarodnem pravu. Pravna fakulteta Ljubljana, mentorica: as. dr. Vasilka Sancin. Diplomsko delo.

Starc, Borut: Mednarodnopravno varstvo prvobitnega prebivalstva. Pravna fakulteta Maribor, mentor: prof. dr. Silvo Devetak. Diplomsko delo.

Zrimšek, Vanja: Zaščita pravic otrok v oboroženih spopadih. Pravna fakulteta Ljubljana, mentorica: as. dr. Vasilka Sancin. Diplomsko delo.