Leto 2009

Bandalo, Nina: Primerjava značilnosti mirnega reševanja mednarodnih sporov pred meddržavnim sodiščem v haagu in pred arbitražo. Pravna fakulteta Ljubljana, mentor: zasl. prof. dr. Borut Bohte. Diplomsko delo.

Czerny, Albert: Ukrepi proti globalnemu segrevanju in njihov vpliv na poslovanje slovenskih podjetij. Ekonomska fakulteta Ljubljana, mentor: doc. dr. Simon Čadež. Diplomsko delo.

Černivec, Vanja: Vloga Organizacije združenih narodov pri reševanju kosovskega vprašanja. Fakulteta za družbene vede Ljubljana, mentorica: doc. dr. Petra Roter. Diplomsko delo.

Ficko Dolžan, Katja: Nekateri vidiki neveljavnosti in prenehanja mednarodnih pogodb. Pravna fakulteta Ljubljana, mentorica: prof. dr. Mirjam Škrk. Magistrsko delo.

Horvat, Danijela: Ureditev in praksa pogojevanja pogodbenih odnosov in članstva v EU z izpolnjevanjem človekovih pravic in pravic manjšin. Pravna fakulteta Ljubljana, menorica: as. dr. Vasilka Sancin

Leskovič Vendramin, Tjaša: The Right to Return of Refugees in International Law - The Case Study of Bosnia and Herzegovina. International University Institute For European Studies Trieste, mentorica: prof. dr. Kristina Touzenis. Magistrsko delo.

Mrdaković, Nenad: Doktrina odgovornosti zaščititi in njeno uveljavljanje v mednarodnem pravu. Pravna fakulteta Ljubljana, mentorica: as. dr. Vasilka Sancin. Diplomsko delo.

Pavšek, Anže: Pravilo sredinske črte in izjema zgodovinskega naslova pri razmejitvi teritorialnega morja ter vpliv mednarodne judikature na njuno oblikovanje. Pravna fakulteta Ljubljana, mentorica: prof. dr. Mirjam Škrk. Diplomsko delo.

Rosulnik, Maruša: Vpliv tranzicijske pravičnosti na spravo: primer Mednarodnega kazenskega sodišča za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije. Fakulteta za družbene vede Ljubljana, mentor: red. prof. dr. Bojko Bučar. Diplomsko delo.

Sheppard, Daniel: Sodna praksa Meddržavnega sodišča pri pomorskih razmejitvah. Fakulteta za družbene vede Ljubljana, mentor: red. prof. dr. Bojko Bučar. Diplomsko delo.

Zagoričnik, Petra: Pregon piratov po mednarodnem pravu. Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici, mentor: prof. dr. Miha Pogačnik. Diplomsko delo.

Zaplotnik, Janja: Reševanje sporov po bilateralnih investicijskih sporazumih s posebnim ozirom na pravo človekovih pravic. Pravna fakulteta Ljubljana, mentorica: as. dr. Vasilka Sancin. Diplomsko delo.