Leto 2010

Bavdek, Maja: Odnos med mednarodnim humanitarnim pravom in pravom človekovih pravic. Pravna fakulteta Ljubljana, mentor: as. dr. Vasilka Sancin. Diplomsko delo.

Cvetek, Jernej: Zasebna vojaška in varnostna podjetja z vidika mednarodnega prava. Pravna fakulteta Ljubljana, mentor: as. dr. Vasilka Sancin. Diplomsko delo.

Malijanska, Rada: Makedonsko–grški spor in mednarodno pravo. Pravna fakulteta Ljubljana, mentor: as. dr. Vasilka Sancin. Diplomsko delo.

Pisanec, Maksimiljana: Učinki oboroženih spopadov na mednarodne pogodbe. Pravna fakulteta Ljubljana, mentor: as. dr. Vasilka Sancin. Diplomsko delo.

Srebot, Mojca: Pristojnosti Varnostnega sveta na podlagi VII. Poglavja Ustanovne listine Združenih narodov – primer Koreje, Iraka, Kosova in Afganistana. Pravna fakulteta Maribor, mentor: dr. Silvo Devetak. Diplomsko delo.

Suhadolnik, Nastasja: Ekstrateritorialna uporaba pogodb o človekovih pravicah. Pravna fakulteta Ljubljana, mentor: as. dr. Vasilka Sancin. Diplomsko delo.

Škrbec, Katarina: Obveznost sojenja ali izročitve (aut dedere aut judicare). Pravna fakulteta Ljubljana, mentor: as. dr. Vasilka Sancin. Diplomsko delo.

Tišler, Vesna: Humanitarna okupacija – nov pojem v mednarodnem pravu? Pravna fakulteta Ljubljana, mentor: as. dr. Vasilka Sancin. Diplomsko delo.

Valena, Jan: Položaj Evropske unije v Organizaciji združenih narodov. Pravna fakulteta Ljubljana, mentor: prof. dr. Mirjam Škrk. Diplomsko delo.

Zupan, Nina: Sodna presoja resolucij Varnostnega sveta OZN v Evropski uniji. Pravna fakulteta Ljubljana, mentor: as. dr. Vasilka Sancin. Diplomsko delo.