Leto 2011

Kastelec, Ana: Svetovalno mnenje Meddržavnega sodišča v Haagu o enostranski razglasitvi neodvisnosti Kosova (diplomsko delo, PF UL, mentorica: asist. dr. Vasilka Sancin)

Lotrič, Jutra: Vloga in pomen depozitarja mednarodnih pogodb (diplomsko delo, PF UL, mentorica: asist. dr. Vasilka Sancin)

Mavrič, Jernej: Kadi – evropski »Solange« v odnosu do mednarodnega prava? (diplomsko delo, Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici, mentor: doc. dr. Matej Avbelj)

Moggi, Mark Jo: Razmerja med organi OZN v odločitvah Meddržavnega sodišča (diplomsko delo, PF UL, mentorica: asist. dr. Vasilka Sancin)

Palamar, Sandra: Kodifikacija diplomatske zaščite (diplomsko delo, FDV UL, mentor: doc. dr. Milan Brglez)

Petek, Matic: Mednarodnopravna analiza poročila misije Združenih narodov za ugotavljanje dejstev v konfliktu v Gazi (diplomsko delo, PF UL, mentorica: asist. dr. Vasilka Sancin)

Pišorn, Veronika: Odgovornost mednarodnih organizacij in/ali držav za ravnanja njihovega osebja v mirovnih operacijah (diplomsko delo, PF UL, mentorica: doc. dr. Vasilka Sancin)

Primec, Jan: Diplomatska zaščita pravnih oseb (diplomsko delo, PF UL, mentorica: asist. dr. Vasilka Sancin)

Rijavec, Tina: Mednarodna organizacija dela in njena prizadevanja za uveljavljanje delavskih pravic na primeru Mjanmar (diplomsko delo, Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici, mentor: prof. dr. Miha Pogačnik)

Zgaga, Sabina: Skrajna sila v mednarodnem kazenskem pravu (doktorsko delo, PF UL, mentor: prof. dr. Damjan Korošec)

Posebna nagrada za prispevek diplomskega dela k delovanju društva
Rus, Samo: Zgodovina Društva za Združene narode za Slovenijo (diplomsko delo, FF UL, mentor: prof. dr. Božo Repe)