Leto 2012

Abram, Edi: Vloga Mednarodnega odbora Rdečega križa pri zagotavljanju zaščite in pomoči žrtvam izraelsko-palestinskega spora (diplomsko delo, PF UL, mentorica: doc. dr. Vasilka Sancin)

Amarin, Laila: Gradnja judovskih naselbin na okupiranem palestinskem ozemlju z vidika mednarodnega prava (diplomsko delo, PF UL, mentorica: doc. dr. Vasilka Sancin)

Cerar, Janez: Transdisciplinary sustainable development/Transdisciplinarni trajnostni razvoj (magistrsko delo, EF UL, mentor: prof. dr. Bogomir Kovač)

Fortuna, Karmen: Univerzalna jurisdikcija in mednarodno pravo (diplomsko delo, PF UL, mentorica: prof. dr. Mirjam Škrk)

Jesenko, Luka: Sistem potrjevanja procesa Kimberley v mednarodni trgovini s surovimi diamanti (diplomsko delo, PF UL, mentorica: doc. dr. Vasilka Sancin)

Orlač, Sonja: U-topos tujčeve razlike (diplomsko delo, FF UL, mentorica: izr. prof. dr. Ksenija Vidmar Horvat)

Pregelj, Katja: Vprašanje morebitnih kršitev mednarodnega prava v imenu vojne proti terorizmu (magistrsko delo, Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici, mentor: prof. dr. Ernest Petrič)

Radošević, Sonja: Uporaba oborožene sile v boju zoper terorizem na primeru uboja Osame bin Ladna s strani Združenih držav Amerike (diplomsko delo, PF UL, mentorica: prof. dr. Mirjam Škrk)

Smrekar, Robert: Razmerje prava OZN in prava EU skozi prizmo varovanja človekovih pravic (magistrsko delo, Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici, mentor: doc. dr. Matej Avbelj)

Soršak, Anja: UNESCO-va konvencija o varovanju nesnovne kulturne dediščine na primeru metliškega obredja (magistrsko delo, FDV UL, mentor: red. prof. dr. Bogomil Ferfila)