Leto 2013

Bohinc, Erazem: International space law: legal aspects of exploiting outer space (diplomska naloga, Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici, mentor: doc. dr. Jernej Letnar Černič)

Debernardi, Denise: Mednarodnopravna analiza posredovanja v Libiji v letu 2011 s posebnim ozirom na odgovornost zaščititi (diplomska naloga, PF UL, mentorica: doc. dr. Vasilka Sancin)

Gak, Natali: Načelo uti possidetis (magistrska naloga, PF UL, mentorica: doc. dr. Vasilka Sancin)

Ivančič, Jakob: Omejitev sodne imunitete držav pred nacionalnimi sodišči v primeru kršitev peremptornih norm mednarodnega prava (diplomska naloga, PF UL, mentorica: doc. dr. Vasilka Sancin)

Lavrič, Natja: Primeri pred Posebnim sodiščem za Sierro Leone (diplomska naloga, PF UL, mentorica: doc. dr. Vasilka Sancin)

Petrović, Tamara: Srbija pred Meddržavnim sodiščem v Haagu kot primer pravnega paradoksa (diplomska naloga, PF UL, mentorica: doc. dr. Vasilka Sancin)

Prošek, Urška: Mednarodnopravni položaj in varstvo žensk v oboroženih spopadih (diplomska naloga, PF UL, mentorica: doc. dr. Vasilka Sancin)

Simončič, Katja: Mednarodno razvojno sodelovanje v luči pomanjkljive stopnje razvoja držav prejemnic pomoči (diplomska naloga, PF UL, mentorica: doc. dr. Vasilka Sancin)

Slak, Leon: Načelo teritorialnosti v nasledstvu finančnih obveznosti držav (doktorska disertacija, Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici, mentor: red. prof. dr. Ernest Petrič, somentor: izr. prof. dr. Miha Pogačnik)

Tršar, Iza: Medorganizacijska diplomacija OVSE in Sveta Evrope: primer boja proti trgovini z ljudmi (magistrska naloga, FDV UL, mentor: prof. dr. Zlatko Šabič)