Leto 2014

Dolinšek, Klementina: United Nations Human Rights Council – History, Present, Future (diplomsko delo, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru, mentor: prof. dr. Matjaž Tratnik)

Ilić, Katarina: Reforma Varnostnega sveta Organizacije združenih narodov (diplomsko delo, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, mentorica: doc. dr. Vasilka Sancin);

Kopač, Barbara: Legitimnost in legalnost delovanja mednarodnih organizacij v humanitarnih intervencijah (magistrsko delo, Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani, mentor: doc. dr. Milan Brglez)

Korošec, Tina: Uporaba brezpilotnih letal z vidika mednarodnega prava (diplomsko delo, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, mentorica: doc. dr. Vasilka Sancin)

Lah, Suzana: Status človekovih pravic v ustavnih ureditvah arabskih držav (magistrsko delo, Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici, mentor: prof. dr. Arne Marjan Mavčič)

Nučič, Živa: Sodna imuniteta držav z vidika sodnega varstva (diplomsko delo, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, mentorica: prof. dr. Mirjam Škrk)

Prašnikar, Bernardka: Koncept odgovornosti zaščititi in njegova uporaba na primeru Libije (magistrsko delo, Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani, mentor: red. prof. dr. Anton Grizold)

Senković, Svit: Mednarodnopravna zaščita kulturnih dobrin v času oboroženih spopadov (diplomsko delo, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, mentorica: doc. dr. Vasilka Sancin)

Singer, Anže: Evropska vesoljska agencija kot medvladna organizacija in njen vpliv v mednarodnem in slovenskem okolju (diplomsko delo, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, mentorica: doc. dr. Vasilka Sancin)

Veber, Maruša: Vloga regionalnih mednarodnih organizacij pri zagotavljanju miru in varnosti v Afriki (diplomsko delo, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, mentorica: doc. dr. Vasilka Sancin)