Nagrajeno delo, 1. razred

Nagrajeno delo, 1. razred

ŠPEH, Sara: »Neenakost med ljudmi«; Podružnična šola in vrtec Sv. Peter, 1. razred