Okrogla miza Vloga UNESCO pri uresničevanju milenijskih razvojnih ciljev

(Slikovni vir - FDV)V sredo, 19. oktobra 2011, je Društvo za ZN za Slovenijo v sodelovanju z Slovensko nacionalno komisijo za UNESCO organiziralo okroglo mizo z naslovom Vloga UNESCO pri uresničevanju milenijskih razvojnih ciljev.

 
Okrogla miza, ki je potekala na Fakulteti za družbene vede, se je začela s pozdravnimi besedami predsednika Društva za ZN za Slovenijo in dekana Fakultete za družbene vede, prof. dr. Bojka Bučarja. Predsednik je v svojem nagovoru opozoril, da sta vloga in doprinos UNESCO k razvoju svetovne skupnosti velikokrat prezrta, in izrazil svoje zadovoljstvo z izvedbo okrogle mize o UNESCO in milenijskih razvojnih ciljih. Pred predajo besede govornikom na okrogli mizi, je prof. dr. Bučar predstavil tudi drugo izdajo brošure Milenijski razvojni cilji – na poti uresničevanja, ki je izšla v sodelovanju Društva za ZN za Slovenijo in Slovenske nacionalne komisije za UNESCO.
 
Osrednji del okrogle mize se je začel z nagovorom Gašperja Hrastelja, namestnika generalne sekretarke Slovenske nacionalne komisije za UNESCO, ki je predstavil vlogo UNESCO znotraj sistema ZN ter se nato osredotočil na sodelovanje UNESCO pri uresničevanju milenijskih razvojnih ciljev. G. Hrastelj je izpostavil tiste točke srednjeročne strategije UNESCO, ki se nanašajo na uresničevanje milenijskih razvojnih ciljev ter ob koncu preko predstavitve dela Urada za UNESCO in Slovenske nacionalne komisije za UNESCO razložil tudi vlogo te organizacije v Sloveniji.
 
Okrogla miza se je nadaljevala z govorom Melani Centrih, koordinatorke ASP – Mreže UNESCO združenih šol v Sloveniji in ravnateljice Gimnazije Ptuj. Ga. Centrih je predstavila Mrežo UNESCO združenih šol in načine, na katere UNESCO šole prispevajo k doseganju milenijskih razvojnih ciljih ter k izobraževanju o tematikah, ki jih milenijski razvojni cilji utelešajo.
 
Naslednji poudarek okrogle mize je bil na doprinosu znanosti k uresničevanju milenijskih razvojnih ciljev. Predsednik Slovenske nacionalne komisije za UNESCO in rektor Univerze v Ljubljani, prof. dr. Stanislav Pejovnik, je izpostavil pomembnost dialoga med znanstveniki različnih disciplin in izrazil svojo zaskrbljenost glede velikega vpliva dobička na znanstveno raziskovanje, ki je pogostokrat ovira enakovrednemu razvoju na svetu.
 
O vlogi znanosti v milenijski kampanji ZN je govorila tudi Mojca Kunst, članica Slovenske nacionalne komisije za UNESCO, predstavnica odbora MAB (Man and the Biosphere) v Sloveniji in predstavnica Javnega zavoda Kozjanski park. Govornica je predstavila dejavnosti programa MAB ter izpostavila pomembnost ohranjanja biodiverzitete, ki jo med drugim narekuje tudi sedmi milenijski razvojni cilj.
 
Zadnja govornica na okrogli mizi, izr. prof. dr. Sonja Novak Lukanovič, članica Slovenske nacionalne komisije za UNESCO in direktorica Inštituta za narodnostna vprašanja, je izpostavila nujnost medkulturnega razumevanja v družbi, ki je eden izmed ključnih pogojev za razvoj.
 
Okrogla miza se je zaključila z debato med udeleženci in govorniki na okrogli mizi.
Kategorija: