Izbran nov slovenski mladinski delegat pri OZN

(Foto - MSS)Mladinski delegat pri Organizaciji združenih narodov (OZN) je institut, ki smo ga v sodelovanju z Uradom RS za mladino in Ministrstvom za zunanje zadeve vzpostavili v letu 2014, s ciljem vključevanja mladih v globalne razsežnosti mladinskega delovanja in izvajanja aktivnosti za uresničevanje trajnostnih razvojnih ciljev, ki so bili sprejeti v okviru Agende 2030.

Na letošnjem razpisu, ki smo ga objavili 15. februarja 2016, smo izbirali tretjega zaporednega mladinskega delegata pri OZN. Po izpeljanem dvostopenjskem postopku je komisija za izbor mladinskega delegata, ki so jo sestavljali predstavniki Ministrstva za zunanje zadeve, Urada RS za mladino, Društva za Združene narode in Mladinskega sveta Slovenije, za mladinskega delegata pri OZN predlagala Andraža Šilerja. Predlog komisije je potrdil Kolegij Mladinskega sveta Slovenije.

Andraž Šiler je podiplomski študent obramboslovja, mladinski vodja z več kot 10 letnimi izkušnjami iz mladinskega sektorja in trener mehkih veščin. V svoji predstavitvi komisiji je pokazal, da ima jasno vizijo delovanja instituta mladinskega delegata, katerega delo je razdelil na tri sklope:

  1. izvajanje aktivnosti mladinskega delegata pred udeležbo na Generalni skupščini OZN v New Yorku, katerih namen je pridobivanje želja in potreb mladih za boljšo prihodnost.;
  2. biti glas mladih iz Slovenije na zasedanju 3. Odbora Generalne skupščine OZN in
  3. izvajanje aktivnosti po zasedanju Generalne skupščine OZN s poudarkom na širjenju in promociji zaključkov zasedanja med mladimi v Sloveniji. V svojem mandatu želi približati vsebine OZN tako organizirani kot neorganizirani mladini a se pri tem zaveda, da se trenutno samo omejen del mladih zanima za vsebine OZN, kar mu predstavlja dodaten izziv pri približevanju dela OZN mladim.

Z letošnjim razpisom pa smo na podlagi izkušenj iz preteklih dveh let pripravili tudi novost, ki bo zagotovil ustrezen prenos znanj in izkušenj med aktualnim in novo izbranim mladinskim delegatom ter prispevala k bolj kontinuiranemu delu mladinskih delegatov. Uvedli smo trimesečno prehodno obdobje, v katerem bosta naziv mladinskega delegata imeli dve osebi, in sicer oseba, ki je bila za mladinskega delegata izbrana na prejšnjem razpisu in oseba, ki bo ta naziv dobila na aktualnem razpisu. Za takšno spremembo smo se odločili, da zagotovimo prenos znanja in izkušenj z aktualnega na novo izbranega mladinskega delegata. Slednji bo do konca prehodnega obdobja, ki bo trajalo tri mesece, nosil naziv junior mladinski delegat pri OZN.

Do konca meseca junija imamo tako junior mladinskega delegata Andraža Šilerja in senior mladinsko delegatko Katjo Cimermančič.

Njuno delo lahko spremljate preko Twitterja (@UNYD_Slovenia) ali preko naše Facebook strani.

Vir: MSS

Kategorija: