Na OŠ Kapela spregovorili o človekovih pravicah

22. marca 2016 sta prostovoljki Arbnore Avdylaj in Manca Jerala izvedli delavnico na temo človekove pravice in voda saj je prav ta dan potekal svetovni dan voda. Delavnico je pričela Arbnore z enostavnimi razlagami o človekovih pravicah, njihovimi načeli, pravicami in dolžnostmi. Posebej je poudarila pravice otrok, ki so najpomembnejše in pa dejstvo, da teh pravic po svetu nimajo vsi.

Človekove pravice zajemajo pravico do življenja in svobode in s tem prepoved suženjstva in mučenja, svobodo mišljenja in izražanja, pravico do dela in še mnogo več. Spoznali smo razlike otrok po svetu in njihove pravice.

Najpomembnejše med njimi so pravica do hrane, vode, svobode, življenja, prostega izražanja… katere so se učencem seveda zdele samoumevne. A na žalost vsem po svetu niso. Omenila je tudi Organizacijo združenih narodov in njeno delovanje v tem področju.

Razdelili sva tudi brošure s človekovimi pravicami in pravicami otrok. S pomočjo teh so pravice, ki so jih dobili izrezane razvrstili po pomembnosti. Na prazen listek pa dodali še eno svojo pravico, ki se jim je zdela omembe vredna. Pri tej dejavnosti smo se vsi zavedli, da smo lahko srečni, ker imamo zelo veliko pravic.

Na drugem delu delavnice je govor potekal o vodi. Pogledali smo si kako majhen delež sladke vode imamo na svetu. Ne glede na to je Slovenija zelo vodnata dežela kjer z vodo ravnamo nespoštljivo čeprav v nekaterih državah vode ni. Na ohranitev vode pripomore varstvo okolja, ohranjanje miru saj je veliko držav sprtih prav zaradi vode ter vsak posameznik. Učenci so si nato s pomočjo razpredelnice in podatkov povprečne porabe vode izračunali njihovo povprečno porabo vode doma. Ugotovili smo, da porabimo veliko več vode kot bi jo lahko. Na koncu delavnice so učenci odgovarjali na vprašanja, ki so zajemala celotno predstavitev.

Pripravila: Manca Jerala

Kategorija: