Preživite delovni dan v Organizaciji združenih narodov

Želite en dan preživeti z vpogledom v delovanje Organizacije združenih narodov (OZN) na Dunaju? Shadowing programme študentom omogoča, da en delovni dan spremljajo delo zaposlenega pri OZN in tako pridobijo vpogled v mednarodni svet Dunajskega mednarodnega centra (Vienna International Centre).

Za sodelovanje v programu se lahko prijavijo podiplomski študenti katerega koli univerzitetnega programa, stari do vključno 29 let, ki imajo slovensko državljanstvo.

Če želite sodelovati v programu, se do 8. avgusta 2017 prijavite preko elektronske pošte info@unaslovenia.org. Za prijavo pošljite naslednje informacije:

  • ime in priimek;
  • mobilno telefonsko številko;
  • e-poštni naslov;
  • smer študija;
  • univerza;
  • interesno področje;
  • naziv agencije ali organizacije, kjer želite preživeti en delovni dan (glejte poglavje »O Združenih narodih na Dunaju«);
  • motivacijo za sodelovanje v »Shadowing Programme« (do 100 besed v slovenskem in angleškem jeziku).

Organizator razpisa krije potne stroške in stroške prehrane za en dan na Dunaju v obliki pavšalnega zneska 75,00 evrov.

Več podrobnosti tukaj.

Kategorija: