Generalni sekretar ZN: sporočilo ob mednardonem dnevu migrantov, 18. december

Generalni sekretar Antonio Guterres. (UN Photo - Evan Schneider)Migracije so gonilna sila gospodarske rasti, dinamičnosti in razumevanja.

Na milijonom ljudi omogočijo, da najdejo nove priložnosti, ki koristijo tako državam izvora kot gostiteljicam.

Če se z njimi slabo upravlja, lahko migracije okrepijo delitve znotraj družbe in med njimi. Ljudje so bolj izpostavljeni izkoriščanju in zlorabam. Takrat lahko tudi spodkopavajo zaupanje v oblast.

Ta mesec je svet s sprejetjem globalnega dogovora o varnih, urejenih in rednih migracijah naredil pomemben korak naprej.

Sprejet je bil z izjemno podporo držav članic Združenih narodov. Dogovor bo pomagal pri reševanju resničnih izzivov preseljevanja in hkrati pripomogel pri koriščenju njegovih številnih prednosti.

Dogovor je osredotočen na ljudi in temelji na človekovih pravicah.

Usmerja nas na pot k okrepljenim pravnim možnostim za migracije in močnejšim ukrepom zoper trgovino z ljudmi.

Ob mednarodnem dnevu migrantov gremo po poti, ki jo zagotavlja prav globalni dogovor: naredimo migracije v korist vseh.

Vir: Informacijska služba ZN na Dunaju

Kategorija: