Urad Združenih narodov v Ženevi

Program stažiranja na sedežu Organizacije združenih narodov v Ženevi je namenjen študentom podiplomskih programov (magistrski ali doktorski študij) ali študentom, ki so uspešno zaključili vsaj štiri letnike študija na univerzi ali drugi primerljivi instituciji v državah, kjer študij ni deljen na dodiplomsko in podiplomsko stopnjo.

Namen programov stažiranja je razširiti boljše razumevanje mednarodnih problemov med udeleženci, prav tako pa jim omogočiti vpogled v delo in sistem Združenih narodov. Staži niso plačljivi. Stroške pridobivanja (morebitnih) potrebnih vizumov, stroške potovanj in nastanitve krijejo udeleženci sami ali institucije, ki jim staž omogočajo.

Splošni pogoji stažiranja

Urad ZN v Ženevi (UNOG) ne izvaja reden program stažiranja, ampak po potrebi. Namen stažiranja je diplomantom ponuditi specializacijo na določenem področju delovanja ZN. Med drugim tudi:

  • daje udeležencem boljše razumevanje mednarodnih problemov in bolj konkreten vpogled v delo ZN; in
  • oddelkom ali uradom ZN zagotavlja pomoč mladih diplomantov, ki imajo možnost specializacije na določenem področju delovanja ZN.

Stažiste se izbere na podlagi zainteresiranih oddelkov ali uradov, ki izrazijo potrebo po določenem profilu stažista in na priporočilo svoje izobraževalne ustanove ali stalne misije pri ZN.

Stažiranje ni plačano. Pridobitev potrebne vize, potni stroški in stroški bivanja so stvar stažista ali njihovih sponzorskih institucij.

ZN ne prevzemajo nobene odgovornosti v primeru nezgod in/ali bolezni v času stažiranja. Stažist mora sam poskrbeti za svoje zdravstveno zavarovanje v tujini.
(Opomba: Stažist mora posredovati uradno dokazilo za veljavno zdravstveno zavarovanje v Švici.)

V času službovanja na UNOG se stažiste ne pojmuje kot uradnike ali zaposlene ZN, kljub temu da se od njih pričakuje opravljanje polnega delovnega časa in jih vežejo enake dolžnosti kot redno zaposlene. Veže jih klavzula zaupnosti podatkov, ki so jih pridobili v času stažiranja in niso javno objavljeni. Nadalje ne smejo objavljati avtorskih besedil na podlagi takšnih podatkov brez dovoljenja ZN. Raba podatkov je dovoljena zgolj v akademske namene, pri čemer vse avtorske pravice pripadajo ZN.

Stažiranje ni v nobeni meri povezano s postopkom za morebitno zaposlitev pri Združenih narodih. Udeleženci programa stažiranja, ki bi želeli biti upoštevani kot kandidati za zaposlitev, tudi če sicer izpolnjujejo vse potrebne pogoje, tako v času poteka staža kot v prvih šestih mesecih po opravljenem stažu ne morejo biti kandidati za zaposlitev ali zaposlitve dobiti.

Stažisti morajo posredovati obvestilo v primeru bolezni ali drugih neizogibnih okoliščin, ki bi jim lahko preprečile dokončanje stažiranja.

Stažisti morajo ob koncu stažiranja izpolniti evaluacijski vprašalnik o njihovi zadolžitvi in ga posredovati Službi za upravljanje s človeškimi viri.

Zainteresirani dodiplomski študentje naj prijavnico pošljejo na: Ad Hoc Internship Coordinator, Human Resources Operations Section, Human Resources Management Service, Room 262, Palais des Nations, CH-1211 Geneva 10, Switzerland. Priložiti je potrebno:

  • Spremno pismo, v katerem so našteti razlogi za prijavo
  • Izpolnjeno prijavnico za Ad Hoc stažiranje
  • Kopijo diplome ali seznam opravljenih izpitov
  • Povzetke akademskih člankov, ki jih je prijavitelj napisal.

O izboru bodo obveščeni samo uspešni kandidati.

Prijava

V kolikor interesenti ustrezajo zahtevanim pogojem, pošljejo izpolnjen obrazec za prijavo, profil osebne zgodovine in priporočila na:

Internship Programme
Human Resources Management Service
United Nations Office at Geneva
Palais des Nations
CH-1211 Geneva 10
Switzerland

Elektronske prijave pošljite na naslednji elektronski naslov: internship@unog.ch.