Človekove pravice za vsakogar

Ko so leta 1948 ZN sprejele Univerzalno deklaracijo človekovih pravic, so postavile skupni standard človekovih pravic za vse države. V skladu z deklaracijo se od vlad pričakuje, da sprejmejo svoje obveznosti, da vsakega posameznika, bogatega ali revnega, močnega ali šibkega, moškega ali žensko, vseh ras in ver, obravnavajo enako.

Od takrat so ZN sprejeli številne mednarodne pogodbe, ki zadevajo človekove pravice in pokrivajo tematske sklope kot so pravice žensk, rasna diskriminacija in otrokove pravice. Ko države postanejo pogodbenice, se obvežejo k spoštovanju pogodb. V primeru njihovih kršitev obstajajo posebna telesa, ki to odkrivajo in dajejo priporočila za rešitve. ZN lahko prav tako države, ki kršijo mednarodno pravo človekovih pravic, opozarjajo na nespoštovanje svojih obveznosti.

Svet za človekove pravice, ki je bil ustanovljen junija 2006, je osrednji globalni forum za vzpostavljanje dialoga in sodelovanja na področju človekovih pravic. Kot pomožni organ Generalne skupščine neposredno odgovarja članicam organizacije, upravlja pa ga Visoki komisar ZN za človekove pravice.