Razvoj je drugo ime za mir

Okoli 980 milijonov ljudi dandanes živi v popolni revščini in zaslužijo manj kot 1 ameriški dolar dnevno. Ti ljudje pogosto nimajo možnosti normalnega življenja, kot so na primer zadostna hrana, pitna voda, zanesljiva zdravstvena oskrba, primerno bivališče, osnovno izobraževanje in usposabljanje za preživetje. Trajni mir ne more biti dosežen, dokler nista dosežena družbeni in gospodarski razvoj za vsakega. Za dosego tega cilja ZN namenijo več kot 80 odstotkov svojih sredstev.

Ob Milenijskem vrhu septembra 2000, ki predstavlja največji zbor državnih voditeljev v zgodovini, so sprejeli Milenijsko deklaracijo ZN, ki je zavezala države k novem globalnem partnerstvu za zmanjšanje hude revščine in vzpostavitvi serije časovno omejenih ciljev, znanih kot Milenijski razvojni cilji. Borijo se proti hudi revščini, in sicer v več dimenzijah: dohodkovne revščine, lakote, bolezni, pomanjkanja ustreznega bivališča in izključenosti, pri čemer hkrati promovirajo enakost med spoloma, izobraževanje in okoljevarstvo. Zavzemajo se tudi za temeljne človekove pravice, kot so pravica do zdravstvene oskrbe, izobraževanja, bivališča in varnosti.