Združeni narodi na šestdeset načinov izboljšujejo svet

Združeni narodi so bili ustanovljeni po pogubni vojni z namenom, da bi pripomogli k utrditvi mednarodnih odnosov, ustvarili bolj varne razmere in tako bolj trdno osnovo za mir.

Sredi grožnje po jedrski vojni in na prvi pogled nenehnih regionalnih konfliktih, so postale operacije za ohranjanje miru glavna naloga Združenih narodov. Delovanje modrih čelad je tako postalo med najbolj opaznimi nalogami organizacije.

Združeni narodi pa so veliko več kot le operacije za ohranjanje miru in forum za reševanje sporov. Slednji skupaj s svojo družino agencij pogosto neopazno delujejo na številnih področjih in s ciljem, da izboljšujejo življenja ljudi po vsem svetu.

Organizacija skrbi za otroke in razvoj, varovanje okolja, človekove pravice, zdravstvene in medicinske raziskave, si prizadeva za odpravljanje revščine in gospodarski razvoj, razvoj kmetijstva in ribištva, krepi izobraževanje in položaj žensk, nudi pomoč v nujnih primerih in ob naravnih katastrofah, ukvarja se z letalskim in pomorskim prometom, vzpodbuja miroljubno rabo jedrske energije, delavske pravice in še bi lahko naštevali.

Pričujoči tekst je zbirka kratkih opisov dosežkov Organizacije združenih narodov in njenih teles od leta 1945 naprej, ko je bila organizacija ustanovljena.