V ponedeljek, 27. marca 2023, bo na Fakulteti za družbene vede potekal posvet »Medijska kultura in digitalna pismenost« za učitelje, profesorice in vse druge strokovnjake, ki sodelujejo s šolajočo se mladino.

Na posvetu bodo udeležence najprej seznanili z dosedanjimi ugotovitvami raziskave v okviru projekta Medijski repertoarji mladih: Socialni, politični in kulturni aspekti digitaliziranega vsakdana, nato pa boste lahko sodelovali na izbrani tematski delavnici.

Več informacij in prijavnico najdete na medijimladih.si.