ICOMOS Slovenija vabi na predstavitev dokumenta “Evropska načela kakovosti za posege, ki jih financira EU in lahko vplivajo na kulturno dediščino”, ki bo potekal 23.maja 2023 na Fakulteti za arhitekturo UL v Ljubljani.

Cilj dokumenta je najti pravo ravnovesje med kakovostjo ohranjanja in varovanja na eni strani ter dinamičnimi pristopi k obnovi in vzdrževanju, inovativni ponovni uporabi in krepitvi kulturne dediščine na drugi strani. Niz strokovnih načel kakovosti in navezujočih se meril, ki jih vsebuje dokument, zagotavlja, da odločitve v zvezi s kakršnimi koli posegi z vplivi na kulturno dediščino temeljijo na ustrezni oceni.

Dokument je namenjen vsem, ki so neposredno ali posredno vključeni v načrtovanje in odločanje glede posegov, ki lahko vplivajo na kulturno dediščino. Namenjen je tako odločevalcem, oblikovalcem politik in programov, ki jih financira EU, kot tudi investitorjem, lokalnim skupnostim, nevladnim organizacijam, ki delujejo na tem področju, in seveda načrtovalcem ter projektantom.

Dokument je pomemben za muzealce in muzeje tudi zato, ker določa smernice in standarde za financirane posege, ki vplivajo na kulturno dediščino. To je pomembno, ker muzeji pogosto prejemajo takšno finančno podporo in se z upoštevanjem teh smernic zagotavlja, da so ti posegi izvedeni na strokovno in kakovosten način, kar prispeva k dolgoročni ohranitvi in ​​dostopnosti kulturne dediščine. Dokument spodbuja ohranjanje in restavriranje kulturne dediščine v skladu z mednarodno priznanimi standardi, muzealci in muzeji pa se morajo držati teh standardov, da bi zagotovili ustrezno ohranjanje in zaščito predmetov v njihovi zbirki. S tem se zagotavlja, da se kulturna dediščina ohranja v najboljšem mogočem stanju in ostaja dostopna za prihodnje generacije. Prav tako poudarja pomen dostopnosti in vključenosti kulturne dediščine za širšo javnost, spodbuja prilagajanje muzejev za zagotavljanje dostopnosti invalidom in drugim skupinam ter omogoča pridobitev ugleda in zaupanja tako na domačem kot mednarodnem nivoju.

ICOMOS Slovenija vas vabi na podrobnejšo predstavitev v slovenščino prevedenega dokumenta, ki bo 23. maja 2023 od 9.30 dalje na Fakulteti za arhitekturo UL v Ljubljani.

Vsebinsko bogatemu programu sledi tudi okrogla miza s primeri praks predvsem iz Slovenije.

Več v priloženem vabilu s prijavnico.