V Mariboru smo uspešno izvedi delavnico z naslovom Stopi na mojo pot.

Na Društvu za Združene narode, smo se pridružili najvidnejši promocijski kampanji na temo učenja v Sloveniji. Sodelovali smo kot eden iz med izvajalcev izobraževalnih delavnic na Tednih vseživljenjskega učenja. Delavnico z naslovom Stopi na mojo pot smo, 9. 9. 2020, izvedli na Društvu TOTI DCA Maribor.

Udeleženci delavnice so uporabniki Dnevnega centra aktivnosti za starejše, ki se udeležujejo različnih jezikovnih tečajev. Delavnico smo pričeli s predstavitvijo pojmov migracije in večkulturnost. Nadaljevali smo z didaktično igro, s pomočjo katere so udeleženci za nekaj trenutkov obuli čevlje migrantov in spoznali kakšen je njihov položaj na področju izobraževanja in zaposlovanja. Tako smo se dotaknili dveh ciljev trajnostnega razvoja; 4. (izobraževanje) in 12. cilja (dostojno delo in gospodarska rast). Skupaj smo si ogledali izbrane prizore iz filma Tek za zmajem in jih dopolnili z branjem odlomkov iz istoimenske knjige. Prisotni so tako dobili vpogled v izkušnjo in položaj mladega migranta, ki je kot otrok zapustil Afganistan. Delavnico smo zaključili z aktivnostjo v obliki skupinskega dela. Udeleženci so se razdelili v skupine in se pogovorili o izzivih večkulturnosti, ter zapisali zakaj se oz. se ne strinjajo z zapisanimi trditvami. Posamezne skupine so poročale o vsebini svojega pogovora in razvila se je razgibana debata o izzivih večkulturnih družb. Pri tem smo udeležencem dali možnost, da govorijo v tujem jeziku, ki se ga učijo na Društvu TOTI DCA Maribor.

Ob zaključku formalnega dela delavnice smo predsedniku društva TOTI DCA Maribor predali angleški knjigi avtorja Khaleda Hosseinija, ki opisujeta migrantsko zgodbo in življenje v Afganistanu. Knjigi bosta uporabnikom društva na voljo na obeh lokacija (Tabor in Center). Upamo in želimo, da bodo skozi branje krepili in urili svoje jezikovno znanje, ter poglabljali večkulturno razumevanje in kompetence.

»Starejšim poleg vsebine tečajev in delavnic veliko pomenijo socialni stiki, ki so jih deležni kot uporabniki dnevnega centra« nam je zaupal predsednik g. Marjan Holc. Delavnico smo zato zaključili sproščeno in se z udeleženci družili na pogostitvi. Delavnica je potekala v času, ko imajo uporabniki tečaj angleškega jezika, zato smo zanje pripravili »domačo nalogo«, v obliki osmerosmerke v kateri so iskali pozdrave in zahvale v različnih jezikih.
Delavnice se je udeležilo 14 starejših, ki so pred koncem z velikim veseljem izpolnili tudi anketni vprašalnik za kampanjo UN75.

Dogodek je bil izveden z finančno pomočjo platforme SLOGA in Bridge 47.

Pogostitev za udeležence delavnice
Ogled izbranih prizorov iz filma Tek za zmajem