Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Visoki komisariat ZN za begunce (UNHCR) vas vabita na strokovno razpravo z naslovom Preprečevanje in odzivanje na nasilje na podlagi spola v kontekstu prisilnega razseljevanja in migracij, ki bo potekala v sredo, 6. decembra med 9.00 in 14.00 uro na Ministrstvu za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana

Dogodek, ki bo potekal v okviru mednarodne kampanje za boj proti nasilju na podlagi spola 16 dni aktivizma proti nasilju, bo v uvodnem delu namenjen pregledu obstoječega stanja in izzivov, ki jih bodo orisale sogovornice in sogovornik iz Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Urada RS za oskrbo in integracijo migrantov (UOIM), Fakultete za socialno delo Univerze v Ljubljani, Mednarodne organizacije za migracije (IOM) in UNHCR.

Sledila bo razprava, v kateri bodo svoja mnenja in poglede o tem, kakšna je stopnja ustreznosti podpore med različnimi postopki ter kakšen je dostop do storitev in podpornih programov za ženske in deklice na begu, soočile sogovornice in sogovornik, ki se pri svojem delu vsakodnevno srečujejo z ženskami in deklicami na begu in tujkami.

V tem delu boste lahko prisluhnili predstavnicam UOIM, CSD Ljubljana, Enota Logatec, Zavoda EMMA, Društva Ključ, Pravnega centra za varstvo človekovih pravic in okolja PIC, S.O.S. telefona ter predstavniku Ambasade Rog.

Zaključni del dogodka bo potekal v obliki paralelnih delavnic, kjer bodo skušali definirati potrebne rešitve in ukrepe ter potrebne resurse, ki bi omogočili boljšo zaščito deklic in žensk na begu in tujk.

Svojo udeležbo na dogodku lahko potrdite na TEJ povezavi, najpozneje do srede, 29. 11. 2023. 

Celoten program dogodka se nahaja TUKAJ.

Za več informacij se lahko obrnete na zidar@unhcr.org.