Youth section

The youth section of United Nations Association for Slovenia was established as a formal structure within the association in 2011. It unites members of the association between the ages of 15 and 29 with a common interest in topics related to UN activities.

The goals of their operation are in line with the goals of the umbrella organisation, with the youth section emphasising the needs and interests of younger members. These goals are:

 • to stimulate young people’s interest in global issues;
 • introduce young people to the UN and its work;
 • to acquaint young people with the goals and principles of the UN and its activities;
 • to develop youth participation and active citizenship;
 • to enable non-formal education and training of young people for work and creative projects;
 • to develop youth volunteer work;
 • to promote intergenerational cooperation and networking;
 • to promote active action to achieve the set goals of the UN;
 • to promote the research activity of young people in the thematic field of the UN;
 • to cooperate with other organisations whose activities contribute to the development of the UN and serve to support it;
 • to establish and maintain contacts with related organisations and associations at the international level.

In order to achieve the set goals, the youth section carries out the following activities;

 • organises lectures and round tables for young people on topics related to the goals and principles of the UN;
 • organises campaigns to raise awareness among young people about the goals and principles of the UN;
 • conducts workshops for young people on UN-related topics;
 • organises youth conferences at both national and international level;
 • encourages voluntary work amongst young people;
 • prepares celebrations for UN International Days;
 • organises professional excursions to various UN institutions;
 • organises UN simulations for young people;
 • organises social gatherings for young people;
 • announces prizes for literary, artistic and photographic works on human rights;
 • organizes film dinners;
 • other activities compatible with the purpose of the youth section.

For more information contact us: info@unaslovenia.org.

Vodstvo

LUKA HITI

Predsednik mladinske sekcije

Doktorski študent biomedicine in dodiplomski študent filozofije.

Pomembno se mi zdi, da smo vsi dejavni in pomagamo pri razvoju družbe, tako izven kot znotraj formalnih struktur. V društvu sem aktiven že več let, saj verjamem, da je OZN eden največjih civiliza-cijskih dosežkov človeštva in želim pripomoči k izpolnjevanju nje-gove vizije in ciljev. Mir, zdravo okolje in kakovostno ter dostojno življenje bi tudi v resnici morali biti vsakdan vseh prebivalcev sveta.

PATRIK BOLE

Podpredsednik mladinske sekcije

Diplomant mednarodnih odnosov in magistrski študent politologije.

Zanimanje za OZN in z njem povezane tematike sem odkril že v srednji šoli, zaradi česar sem se kasneje tudi včlanil v društvo, v katerem zdaj sodelujem že nekaj let. V letu 2019 sem se v okviru instituta mladinskega delegata pri OZN še podrobneje seznanil z vlogo nas mladih v svetu in zavedanje o naši pomembnosti si bom tako prizadeval prenesti tudi v delovanje društva.

TINA BUSAN

Članica upravnega odbora mladinske sekcije

Dodiplomska študentka mednarodnih odnosov.

Verjamem v mandat OZN in si želim pripomoči k širjenju njegove vizije, kar je tudi glavni razlog zakaj sodelujem v društvu. Med drugim pomagam pri delovanju MUNSC-a, ki mladim omogoča, da se pobližje spoznajo z delovanjem najvišjih teles OZN.

URŠKA PLIBERŠEK

Članica upravnega odbora mladinske sekcije

Podiplomska študentka sociologije in pedagogike.

Že nekaj časa sem tesno vpletena v aktivnosti društva, zlasti na področju izvajanja Unesco mladinske platforme. Največ izkušenj imam ravno s pripravo in izvedbo izobraževalnih delavnic in menim, da lahko s tem znanjem pripomorem tudi pri drugih dejavnosti društva.

JOVANA IVANOVIĆ

Članica upravnega odbora mladinske sekcije

Dodiplomska študentka politologije.

V društvu sodelujem, ker menim, da je osveščanje mladih o delo-vanju OZN zelo pomembno, prav tako pa društvo nudi mnoge priložnosti, ki posameznikom omogočajo pridobivanje veliko novih izkušenj in stalno nadgrajevanje svojega znanja.

NIKA KOPAJNIK

Članica upravnega odbora mladinske sekcije

Dodiplomska študentka mednarodnih odnosov.

Sem aktivna članica društva, največ pa se udejstvujem v MUNSC-u. Želim si in prizadevala si bom k temu, da bo naš mandat uspešen in poln zanimivih dejavnosti, ki bodo pripomogle k večji prepoznavnosti OZN v družbi in med mladimi.

LILJANA GEORGIEVA

Članica upravnega odbora mladinske sekcije

Dodiplomska študentka mednarodnih odnosov.

Verjamem, da ni zgolj privilegij temveč tudi moja odgovornost, da naredim vsaj nekaj, kar bo naš svet približalo boljšemu jutri. Zaradi vloge in pomembnosti OZN v družbi verjamem, da je društvo pravo mesto za uresničevanje mojih prizadevanj.

Model United Nations Slovenia Club (MUNSC)

Model United Nations Slovenia Club (MUNSC)

The first Slovenian MUN club – MUNSC – started operating within the youth section of the UN Association for Slovenia in October 2012. MUNSC offers young people the opportunity to upgrade their knowledge of the UN as well as improve their negotiation and argumentation skills in an interesting and interactive way.

As all our activities are conducted in English, MUNSC also helps to improve the members’ knowledge of the language and contributes to their readiness to act in a globalised world. MUNSC members meet approximately twice a month, and the topics of the meetings are chosen based on the interest of the members. In this way, we can consolidate our knowledge of the UN and international community, improve in public speaking, diplomatic and negotiation skills, and above all, have fun!

MUNSC organises short guided debates, interesting lectures, social activities and longer simulations of UN activities for MUNSC members, where another club can join us by arrangement. The basis of our mission is therefore projects through which we simulate the work of the UN and the work of countries on the international diplomatic stage. This prepares our members for the challenges of a multicultural world through participation in the activities of the club.

In model UN, students who take on the role of delegates represent a country on a committee and, in accordance with that country’s foreign policy, try to reach an agreement with other delegates on a given topic (in the form of a resolution). MUNSC tries to bring such simulations closer to students and encourage them to take part in them themselves.

Through our activities we encourage:

 • constructive debates in the fields of international security, human rights, social and economic development and other topics in the field of international relations;
 • understanding the structure of the UN and their multilateral nature, rules and procedures, and the preparation and adoption of their documents;
 • improving the debating, negotiating and rhetorical skills, as well as the public speaking, lobbying and organisational skills needed in diplomatic processes;
 • improving competencies, training and confidence in one’s own knowledge of professional English;
 • encouraging group work of students.

Our activities consist of:

 • meetings two or three times a month in the form of guided debates (i.e. mock sessions) and short lectures;
 • analysis and critical consideration of world news and the UN system itself and its procedural rules;
 • organisation of multi-day simulations of UN operations;
 • visits to UN international models; as a MUNSC delegation or individual member (s) with the support of MUNSC;
 • informal meetings.

The basic purpose of the club is to offer students the opportunity for non-formal education and knowledge that complements and upgrades those acquired in formal education. This knowledge can be further strengthened by visiting international models of various international organisations. Our first delegation went to the Belgrade International Model United Nations (BIMUN) in 2013, where a member of the MUNSC delegation received the award for the best delegate of his committee, whilst other members individually participated in many other simulations of the UN, the NATO alliance, the Arab League and the European Union (OxIMUN, BEUM, KULMUN, SiMUN, UoBMAL, etc.).

Through our activities, we want to educate young people about the UN and related topics, encourage their active participation in global challenges, strengthen youth volunteering and encourage critical evaluation of current issues in today’s world.

Like us on our Facebook page. Contact us for more information munsc@unaslovenia.org.

UNESCO Youth platform

UNESCO Youth Platform – YP (UNESCO mladinska platforma – UNESCO MP) is a unique Slovenian project that strives for direct, educational and fun connections between young people and the international organisation UNESCO. The multifaceted work of UNESCO YP provides young people with a range of opportunities where they can develop their talents and learn with peers in a way that values intergenerational and intercultural understanding and cooperation, the importance of education and respect for world heritage.

 

An overview of the work of UNESCO YP reveals a wide range of activities, which range from meeting with the Secretary General of UNESCO, Irina Bokova, a reception by the President of the National Assembly, dr. Milan Brglez, performing at the Youth Forum in Paris, participating in the Cultural Bazaar in Cankarjev dom and the ART Camp in Maribor, participating in the UNESCO youth run, conducting various educational workshops in primary and secondary schools and much more.

 

Outstanding and proactive young individuals – UNESCO messengers – actively participate in our activities by communicating UNESCO’s work and values ​​in their schools and districts, thus also setting an example to their peers. They encourage young people to think about human rights, solidarity and cooperation, the challenges of intercultural dialogue, global problems, and the role of the UN, UNESCO and us in taking on these challenges.

We believe that UNESCO is a youth platform at a sufficiently mature point of development to be able to meet the higher expectations of all involved. Therefore, in 2015 we will strive for greater visibility of the platform and shape its annual operation in the direction of greater involvement in social events.

We strengthen our activities on the five main pillars of the UNESCO Youth Platform, namely:

 • education and training,
 • youth empowerment,
 • cultural activities,
 • international activity,
 • national PRYDE project.

UNESCO messengers

UNESCO messengers are individuals who spread the word about UNESCO across the country. These are young people up to 23 years of age. They are active in assignments and projects, research projects, various programs and camps of the ASP network and UNESCO, as well as spread goals through various media. The title is intended to encourage young people to actively participate in UNESCO programs and activities, as well as spread the word about UNESCO among their peers. The title of UNESCO messenger is awarded every year at a UNESCO event.

Contact us for more information: info@unesco-mladi.si.

UN Youth Delegate Slovenia

The Youth Delegate is the messenger of the work of the United Nations with and for the Slovenian youth, and simultaneously the messenger representing the Slovenian youth in the UN. The roots of the institution go back to 1971, when young people first attended a UN meeting with delegations from their countries, with the share of youth delegates increasing significantly in the 1990s, especially after 1995 – the first International Year of Youth. The aim of the institute is that young people, by actively participating on the international stage, give weight or legitimacy to decisions that affect young people.

The Institute was established in 2014 by the Youth Council of Slovenia in cooperation with partners from the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia, the Office of the Republic of Slovenia for Youth and the United Nations Association for Slovenia.

During the one year-long mandate, the UN youth delegate conducts active advocacy, prepares and leads workshops for young people, prepares content articles in areas covered by the United Nations and connects with actors closely associated with the organisation. At the international level, the delegate normally attends the regular session of the UN General Assembly in New York and the meeting of the 3rd Committee, which deals with social, humanitarian and cultural affairs, as well as other high-level meetings at the international level.

The current youth delegate is Lucija Tacer

 

Lucija Tacer is a student at the Faculty of Law in Ljubljana. Prior to that, she graduated in economics and political science from Vanderbilt University in the USA. She returned to Slovenia because she wants to contribute to the better functioning and transparency of our country in the legal and political field. In addition to her studies, she participates as an active member of the European Law Students ’Association (ELSA), writes columns for the Institute regarding the study of gender equality and is a volunteer at Slovenian Philanthropy, where she teaches refugees and migrants Slovene. In the future, she wants to contribute to greater equality in society (especially in the field of gender equality) and to actively participate and encourage the participation of young people in public life.

In my work as a delegate, I will emphasise gender equality, youth participation, active citizenship and climate action in the context of the 2030 Agenda.

Gender inequality is a constant in human society. This reflects the fact that it is mentioned in many of the Sustainable Development Goals and the priorities of the World Program of Action for Youth and the National Youth Program. As a delegate, I will work with youth organisations and lead workshops on this topic. I will also plan to organise a side event at the UN General Assembly with other delegates from countries that are as advanced in this field as Finland and Denmark. I would also like to connect with the existing project of the Young Ambassador at the Ministry of Foreign Affairs, where I would encourage greater participation of young women and talk to them about international topics.

Active citizenship and youth participation are key to the impact of young people on their future. As a law student, I know that understanding the basics of the state system is very important to figure out how to achieve change in society. Youth participation is also a reason to implement SDGs in the long run. As a delegate, I will lead presentations and discussions on the state organisation and the possibilities for inclusion in decision-making processes for young people at home and in international institutions.

There is a lot of discussion among young people regarding climate change, and I will encourage and build on this energy to further the achievements of the delegates thus far. I believe that key dialogue is necessary both in the context of workshops with youth organisations and young people directly.

Lucija is available on the e-mail address unyd@mss.si, and her work can also be followed on Twitter – @UNYD_Slovenia or on this Facebook page. You can read more about the institute of the youth delegate here: http://mss.si/sodelujemo/mladinski-delegat-ozn/

Past youth delegates:

 • term 2019/20 – Patrik Bole
 • term 2018/19 – Urša Svetelj
 • term 2017/18 – Sabina Carli
 • term 2016/17 – Andraž Schiller
 • term 2015/16 – Katja Cimermančič
 • term 2014/15 – Miha Pongrac

UNYANET

The United Nations Youth Associations Network (UNYANET) is an international association combining UN youth associations and youth sections of UN associations, established in August 2011 in Vienna.

The founding members of UNYANET are UN youth associations from Austria, Finland, Germany, Norway, Romania and Switzerland, and youth sections of UN associations from Russia, Serbia, Slovenia, Spain and Turkey. Later, related youth organisations from Bangladesh, Italy and Uganda also joined the union.

The goal of UNYANET is to strengthen mutual cooperation through the implementation of joint projects, exchange of knowledge, resources, experience and the development of a common identity between the members of the network. Regular meetings between network members and working groups contribute to this goal; the latter are also the main participators of the UNYANET program.

 

The working groups carry out projects in the field of PR and media, Model United Nations – MUN simulations, negotiation techniques, information technology, etc. Moreover, UNYANET also strengthens cooperation between members of the association, the UN and other international organisations, institutions and supporters, as it represents a common contact point to which other organisations and individuals can turn with requests for cooperation, project proposals, etc. Another important goal of UNYANET is to provide support to groups of individuals who would like to establish a UN Youth Association in their country. Currently, UNYANET supports the establishment of 3 new youth associations for the UN.

 UNYANET currently has 14 members and 2 observers.

 

Members of the youth section, Luka Hiti and Domen Erjavec, also participate in the UNYANET board.

Volunteering

Volunteers are the main pillar of the association. Their responsibilities mainly include the organisation of the activities of the association and the youth section.

In addition to all the activities and frequent meetings, we also have parties. Judge for yourself and join our group of volunteers. Be active and help us enforce the UN.

For more information on volunteering contact us at: info@unaslovenia.org.

Study internships

Students of various fields and studies are given the chance to perform compulsory study internships.

Internship programs are prepared individually for each student and last according to the anticipated study obligation. During the internship, students participate in work projects and regular activities of the association. Thus, students deepen their knowledge in the field of UN operations through work projects. Through practical work, they work and participate in the regular activities of the association and get to know the operation of non-governmental organisations.

Are you interested in an internship in the UN system?

Here you will find basic information on internships at the UN Office in Vienna (UNOV), the UN Office on Drugs and Crime (UNODC), the UN Office in Geneva and the UN Headquarters in New York. The purpose of the internship is three-dimensional, namely:

 • To enable university students from different academic fields and different nationalities to get acquainted with work in the UN system for a short time.
 • To expose university students to work at the United Nations (UN) and thus enrich their educational career through practical work in an international
 • Provide short-term assistance to the UN by qualified and motivated university students.

For more information on internships contact us at info@unaslovenia.org.