Izjava Društva za Združene narode za Slovenijo ob vojni na Bližnjem vzhodu 2023

Oktobra 2023 je palestinsko gibanje Hamas s svojim oboroženim krilom vpadel iz okupirane Gaze v sam Izrael in napadel izraelska mesta in vasi. Število brutalno umorjenih civilnih žrtev naj bi naraslo na okoli 1.400, če ne omenjamo poškodovane, ranjene in prizadete osebe. Gre za teroristični napad brez primere, ki je v sodobni mednarodni skupnosti nedopusten in vsega obsojanja vreden. Poboj in poškodovanje civilnega prebivalstva ter zajetje 199 talcev predstavlja hudodelstvo proti človeštvu. Izrael je ocenil, da je v vojni in sklicujoč se na pravico do samoobrambe začel izvajati množične raketne napade na Gazo. Vendar ima tudi naravna pravica do samoobrambe, dopuščena v 51. členu Ustanovne listine Združenih narodov, svoje omejitve v mednarodnem pravu, ki predstavlja civilizacijski dosežek mednarodne skupnosti. Mednarodno pravo oboroženih spopadov zapoveduje spoštovanje temeljnih načel humanosti, sorazmernosti, previdnosti in razlikovanja med civilnimi in vojaškimi cilji ter posledično zahteva popolno zaščito civilnega, medicinskega in verskega osebja, humanitarnih delavcev in novinarjev. Sem sodijo tudi objekti, ki služijo za potrebe življenja in dela teh zaščitenih oseb. Po poročanju medijev trenutne razmere ne kažejo na spoštovanje omenjenih načel in določb mednarodnega prava oboroženih spopadov. Ne gre samo za izraelsko grožnjo ofenzive na Gazo, ki bi zaradi oboroženih spopadov v gosto naseljenem in od prejšnjih spopadov uničenem območju gotovo bila humanitarna katastrofa neslutenih razsežnosti kot jih poznamo iz zgodovine. Tudi nediskriminatorno obstreljevanje Gaze, kateremu smo trenutno priča, je nedopustno po mednarodnem humanitarnem pravu. Samo v dveh tednih naj bi bilo nad 4.000 žrtev med prebivalstvom v Gazi. Enako nedopustno je preprečevanje dostopa do humanitarne pomoči Združenih narodov in drugih humanitarnih organizacij ujetemu civilnemu prebivalstvu in drugim zaščitenim skupinam oseb, ki so se znašli med obema vojskujočima se stranema. Civiliziran svet na necivilizirana dejanja ne sme odgovoriti z reciprociteto.

Društvo za Združene narode za Slovenijo podpira poziv Generalnega sekretarja Združenih narodov po takojšnji prekinitvi ognja, odprtju humanitarnih koridorjev in dostopu do humanitarne pomoči vsem civilistom, ki so ujeti v Gazi in se v danih razmerah nimajo kam umakniti ter pričetku pogajanj za rešitev nastalega konflikta, da se prepreči potencialna razširitev vojne na celotno regijo in zaradi tega morda celo v oborožen geopolitični spopad velikih sil. Brez miroljubne diplomatske rešitve bližnjevzhodnega vprašanja ne bo trajnega miru na tem območju. Mir pa mora vendarle in vedno biti najvišja vrednota človeške civilizacije.

 

Ljubljana 23. 10. 2023

Izvršni odbor Društva

Zanj: Bojko Bučar, predsednik

Člani: Maša Kovič-Dine, Alenka Antloga, Boštjan Jerman, Zofija Klemen-Krek, Adriana Aralica, Patrik Bole, Luka Hiti, Jure Požgan in Ana Stražar.