Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva v višini 600.000 evrov za projekt “Vseslovenska akcija ozaveščanja o socialnem vključevanju invalidov”.

Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije v sodelovanju z Urbanističnim inštitutom Republike Slovenije bo izvedel akcijo za dvig družbene odgovornosti in sprejetosti invalidov, s posebnim poudarkom na ženskah in otrocih ter njihovih pravicah. Projekt bo vključeval analizo dostopnosti, razširitev mreže ponudnikov ter povečanje imetnikov invalidske kartice.

Sredstva bodo prispevali Evropski socialni sklad plus v višini 510.000 evrov, pri čemer se projekt izvaja v okviru Programa evropske kohezijske politike 2021–2027 v Sloveniji, z osredotočenostjo na dolgotrajno oskrbo, zdravje in socialno vključenost.

Vir: Republika Slovenija