V ponedeljek, 29. marca 2021, se
je pričela dvodnevna slovesnost ustanovitve Mednarodnega raziskovalnega centra
za umetno inteligenco (IRCAI – International Reserach Centre on Artificial
Intelligence
) s sedežem v Ljubljani.

Na slavnostnem dogodku so
govorili direktor Instituta Jožef Stefan Boštjan Zalar, predsednik republike
Borut Pahor, generalna direktorica Unesca Audrey Azoulay, ministrica za
izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec in minister za javno upravo
Boštjan Koritnik ter direktor IRCAI John Shawe-Taylor. Slednji je predstavil
dvodnevni program, govorci pa so skupno izpostavili izredno
priložnost preučevanja umetne inteligence, s čimer jo bomo lahko čim
učinkoviteje izkoristili za razvoj človeštva, obenem pa preprečili potencialne
zlorabe, ki jih tovrstna tehnologija lahko prinaša.

O ustanovitvi IRCAI se je
odločalo na generalni konferenci Unesca

Slovenski predlog o ustanovitvi
IRCAI je bil soglasno sprejet leta 2019 na 40. generalni konferenci Unesca, s
čimer je IRCAI postal prvi globalni center za področje umetne inteligence pod Unescovim
okriljem. Mednarodni raziskovalni center naj bi pridobil svoj sedež v Ljubljani
tudi zaradi dolgoročnih slovenskih raziskav in prizadevanj na področju umetne
inteligence vse od 80-ih let prejšnjega stoletja.

Raziskovalni center je nato
uradno nastal s pogodbo med Vlado Republike Slovenije in Unescom o ustanovitvi
IRCAI, ki je stopila v veljavo z oktobrom 2020. S tem je bil IRCAI priznan
status instituta ali centra Kategorije 2, kar pomeni, da center pravno ni del
Unesca, vendar pa kljub temu deluje pod njenim okriljem, Unescov program pa
pomaga uresničevati preko formalnih dogovorov, predvsem pa z izmenjavo
informacij ter splošne krepitve zmogljivosti na področju umetne inteligence.

IRCAI ima za sabo že pol leta
uspešnega delovanja

IRCAI predstavlja svetovno omrežje
institucij in strokovnjakov, tako z akademskega kot tudi odločevalskega
področja, ki ponuja priložnost za transparentno razpravo o uporabi umetne
inteligence v sodobnem svetu. Eden najpomembnejših ciljev IRCAI je pripomoči k
razvoju Ciljev trajnostnega razvoja ZN, kar pa raziskovalni center med drugim
želi izvesti s podporo in razvijanjem svetovnega omrežja raziskovanja
umetnostne inteligence, kar so posebej poudarili še na Ministrstvu za
izobraževanje, znanost in šport. IRCAI lahko s sistemskimi in strateškimi rešitvami
svetuje vladam, organizacija, pravnim osebam ter širši javnosti. Njegovo delo
lahko prispeva tudi k delu mednarodnih organizacij, tako je kot primer IRCAI
pridobil status opazovalca Ad hoc odbora Sveta Evrope za umetno inteligenco.

IRCAI svojo pozornost prav tako posveča raziskovanju področja etike umetne inteligence, zaradi česar je lansko leto organiziral istoimensko mednarodno konferenco, ki se je je udeležilo 74 strokovnjakov iz 25 držav sveta. Na konferenci oblikovano priporočilo bo predstavljeno na letošnjem generalnem zasedanju Unesca.

Druga področja, s katerimi se
IRCAI že ukvarja zaobjemajo izobraževanje, tehnologijo za pomoč osebam s
posebnimi potrebami, upravljanje z odpadki, krožno gospodarstvo in meritve
kazalcev Ciljev trajnostnega razvoja. Dodatno so pri IRCAI v pomoč boju proti
Covid-19 vzpostavili spletno informativno storitev Coronavirus
watch
.

Dvodnevna konferenca predstavlja
dosežke in prihodnje cilje IRCAI

Prvi dan konference smo imeli poleg slavnostne ceremonije priložnost poslušati predstavitev Poročila o umetni inteligenci v agendi razvoja zmogljivosti podsaharske Afrike, o prizadevanjih za grajenje globalne skupnosti umetne inteligence v pomoč Ciljem trajnostnega razvoja in poziv za uvrstitev na seznam 100 najboljših projektov, ki povezujejo umetno inteligenco s Cilji trajnostnega razvoja. Drugi dan lahko pričakujemo teme, ki zaobjemajo Cilje trajnostnega razvoja, umetno inteligenco v Afriki in etiko umetne inteligence.

Viri: RTV Slovenija, IRCAI,
Unesco

Avtor: Svit Rodež