Ob bližajočem se dnevu spomina na mrtve na okoljskem ministrstvu poudarjajo, da Slovenci na leto še vedno prižgemo veliko nagrobnih sveč. Tretjino od skupno 16 milijonov jih prižgemo samo ob 1. novembru.

Odpadne nagrobne sveče niso nevaren odpadek, vendar lahko njihova obdelava povzroča škodljive vplive na okolje, pred bližajočim se dnevu spomina na mrtve opozarjajo na ministrstvu za okolje. Največje težave po njihovih navedbah povzroča kopičenje odpadnih sveč pri upravljavcih pokopališč in izvajalcih občinske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov.

Velike količine skladiščenih odpadnih nagrobnih sveč poleg tega povečujejo požarno ogroženost, kar se je pred časom pokazalo pri požarih odpadkov v različnih krajih, so opozorili.

Slovenci tretji v Evropi po porabi nagrobnih sveč
Po nekaterih podatkih smo Slovenci za Hrvati in Poljaki tretji največji porabniki nagrobnih sveč. Tradicijo prižiganja sveč v spomin pokojnikom v obsegu, ki odstopa od povprečja EU-ja, poznajo še v Avstriji in na Portugalskem. “Pri nakupu sveče kot simbola spomina in spoštovanja do pokojnih pogosto niti ne razmišljamo o tem, da bo nakup ali del tega nakupa prej ali slej končal med odpadki,” opozarjajo.

Potrošnike tako pozivajo k trajnostnemu ravnanju. Najpomembnejše je po njihovih besedah to, da se za vse odpadne nagrobne sveče, ne glede na njihov tip, s pokopališč prek sistema zbiranja zagotovi obdelava pri izvajalcu, ki je za obdelavo usposobljen in ima ustrezna dovoljenja za tak postopek.

Kdo je odgovoren za predelavo?
V Sloveniji skrb za predelavo zbranih sveč prevzemajo osebe, ki so sveče dale na slovenski trg, torej proizvajalci, uvozniki in trgovci. Ti so združeni v štiri skupne načrte ravnanja s svečami, tako da nosilec skupnega načrta uredi vse potrebno, da jih lahko zbiralec sveč prevzame in odda v predelavo.

Končni cilj predelave sveč, ki so jih zbiralci oddali podjetju za predelavo, je pridobitev sekundarnih surovin, kot so parafin, PVC, kovine, steklo in druge vrste plastike, ki večinoma nadaljujejo svojo pot do novega proizvoda. Po navedbah ministrstva se reciklira skoraj večina zbranih odpadnih sveč.

Največje težave je v preteklosti povzročalo kopičenje odpadnih sveč pri upravljavcih pokopališč in izvajalcih občinske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov. Da bi rešili to problematiko, je bila lani sprejeta uredba o odpadnih nagrobnih svečah, ki ji je sledil interventni odvoz sveč za leti 2018 in 2019.
Za nakopičene sveče iz obdobja 2016–2018 je skladno z določili zakona o interventnih ukrepih pri ravnanju s komunalno odpadno embalažo in z odpadnimi nagrobnimi svečami prevzemnika z izvedbo javnega naročila poiskala država.

Do tega trenutka je pogodbeni izvajalec prevzel 612 ton sveč. Ocenjena količina v pogodbi je 820 ton.

Vir: RTV Slovenija