V zadnjih dneh junija se je v prostorih Fakultete za družbene vede v hibridni izvedbi odvila mednarodna mladinska Model United Nations konferenca Salient 2022 – Krize novega sveta. Potekala je v organizacij MUN kluba Slovenije (MUNSC), ki deluje pod okriljem Društva za Združene narode za Slovenijo. Kot partnerja sta k uspešnosti dogodka pripomogla tudi Blejski Strateški forum in Center za Evropsko Prihodnost.

Mladi iz raznih koncev Evrope so imeli priložnost nadgraditi svoje kompetence na področju javnega nastopanja in pogajanja ter pridobiti nova znanja o tematikah konference. Stopili so v vloge diplomatov raznih držav tekom simulacij odborov Združenih narodov in debatirali o danih temah, pisali resolucije in reševali razne krizne situacije. Varnostni svet se je ukvarjal s tematiko politične krize v Bosni in Hercegovini, v okviru Konference Združenih narodov o trgovini in razvoju so udeleženci debatirali o zelenem razvoju in vplivu okoljevarstvenih predpisov na države v razvoju, ne nazadnje pa so v odboru Svetovne zdravstvene organizacije delegati lahko zasnovali načrt za odziv na prihodnje globalne zdravstvene krize.

Organizatorji se vsako leto trudijo poleg simulacij nuditi tudi vsebinsko znanje, zato je bil prvi dan namenjen dvema hibridnima paneloma. Na panelu o vprašanju krize multilateralizma in vlogi Združenih narodov v trenutnem mednarodnem sistemu so nastopili trije govorci: generalni sekretar Blejskega Strateškega Foruma, g. Peter Grk; prof. dr. Zlatko Šabič in doc. dr. Jure Požgan – moderiral je študent Vasja Grošelj. Poslušalci so lahko izvedeli o vplivu krize v Ukrajini na stabilnost Evrope, o vprašanju energetske in prehranske krize in pa o vprašanju efektivnosti Združenih narodov pri odzivu na trenutna trenja v mednarodni skupnosti. Na panelu o zelenem razvoju so govorci Klemen Knez, izr. prof. dr. Matjaž Nahtigal in izr. prof. dr. Katja Vintar Mally pod moderiranjem študenta Patrika Marčetiča razglabljali o pomenu razvojnih razlik in okoljevarstva na družbeno blaginjo ter podali projekcijo o prihodnjih trendih na tem področju.

Organizatorji se iskreno zahvaljujemo vsem, ki so na katerikoli način pripomogli k uspešnosti dogodka, ter nestrpno pričakujemo Salient 2023.

Avtor: Noémi Végi