Slovenija bo nacionalne podnebno-energetske cilje za letos dosegla na dveh področjih: pri učinkoviti rabi energije in zmanjšanju izpustov. A v prihodnjem desetletju bo potrebnih še bistveno več ukrepov, predvsem po ambicioznejši evropski dogovor.

Cilja, kot kaže, ne bomo dosegli na področju obnovljivih virov energije – čeprav je za nekoliko višji delež ob manjši porabi začasno poskrbela epidemija. Koliko in komu bomo doplačali za statistični prenos manjkajočega deleža, še ni znano.

Kar zadeva energetsko učinkovitost, smo res med državami, ki se držijo ciljev, a dejstvo je, da ti tudi niso bili med najbolj ambicioznimi, pravi Andreja Urbančič z Inštituta Jožefa Stefana, ki opozarja, da bi programe spodbud veljalo še okrepiti.

“Bi se ta trenutek morali pogovarjati tudi o spodbudah za socialno šibke občane. Pozitivno je sicer to, da je EKO-sklad prevzel te spodbude in da je na voljo tudi investicijska spodbuda. Pomembno je, da se na tem področju naredijo zelo veliki koraki,” je izjavila Urbančičeva.

Karte pa je premešala tudi epidemija. Letošnje leto je bilo posebno, raba končne energije, zlasti v prometu, je padla, kar je pripeljalo do večjega deleža obnovljivih virov. Tako utegnemo leto končati pri okoli 24-ih od zastavljenih 25 odstotkov. A že čez desetletje bomo morali pokazati bistveno več.

Hinko Šolinc z ministrstva za infrastrukturo pojasnjuje, da računajo predvsem na lesno biomaso pri ogrevanju. Pa še: “Največji prirast pričakujemo pri proizvodnji električne energije iz sonca. Potem pa tudi nezanemarljivo, ampak bistveno manj kot sonce – veter, tudi biomasa za elektriko, geotermalna energija.”

Manjkajoče deleže bodo morale države sicer dokupiti, a koliko nas bo to stalo, še ni jasno, odvisno je od presežkov na trgu in doseženega cilja. “Tudi druge države članice, ki tega ne dosegajo, ki ne bodo dosegle, so na podobnem kot mi. Zdaj zaradi krize čakajo, da bodo videle, do kod bodo prišle. In nobeden noče vnaprej sklepati nekih zavezujočih dogovorov,” je pojasnil Šolinc.

Tudi pri zmanjšanju izpustov smo za zdaj uspešni, a potrebujemo več konkretnih ukrepov, pravi Urbančičeva. Eno bistvenih področij je promet. “Bi omenila, da je ta davek na motorna vozila, ki je zdaj v obravnavi, še premalo ambiciozen glede lestvice obdavčitve in glede emisij toplogrednih plinov.”

Ključni bodo prav ukrepi prihodnjega desetletja.

Vir: RTV Slovenija