Na področju trajnostnega razvoja Slovenija zaseda 15. mesto med 163 državami. Najboljše rezultate dosega pri odpravi ekstremnih oblik revščine, zagotavljanju dostojnega dela in gospodarske rasti ter na področju industrije, inovacij in infrastrukure. Napredek je v zadnjem letu dosegla tudi pri krepitvi miru, pravičnosti in močnih institucij.

To kaže letošnje poročilo o doseganju ciljev trajnostnega razvoja Agende 2030, ki so ga izdali pri SDSN (Sustainable Development Solutions Network).

Slovenija je pri uresničevanju 16. cilja trajnostnega razvoja zabeležila napredek pri vseh kazalnikih razen pri indeksu zaznave korupcije, kjer je ocena države precej padla.

Vir: SLOGA