Na mednarodni dan izobraževanja (24. januar) smo razglasili zmagovalce mladinskega fotografskega in literarnega natečaja ob dnevu človekovih pravic na temo vključujočega izobraževanja.

V natečaju so bili kot ključni ocenjevalni kriteriji navedeni izvirnost, povezanost z razpisano tematiko in sporočilnost. Sodelovali so lahko mladi v starosti od 12 do 29 let. Natečaj je bil razdeljen na dva sklopa: literarni natečaj in fotografski natečaj.

Fotografski natečaj

Na fotografski natečaj je prispelo 20 del. Prispeli izdelki v vsakem sklopu so bili razdeljeni na tri starostne skupine: osnovnošolke_ ci, srednješolci_ke ter mladi do 29. leta. Izbirna komisija v sestavi fotograf Voranc Vogel, fotografinja Manca Juvan Hessabi, Luka Hiti (Društvo za ZN za Slovenijo), Patricija Virtič (Bridge 47) in Adriana Aralica (Platforma SLOGA) je izbrala najboljša fotografska dela.

Na podlagi točkovanja izbirne komisije so bila na fotografskem natečaju nagrajena naslednja dela:

-starostna skupina: osnovna šola

»Šola pobega« avtorice Žive Antončič Petelin
»Šolska bomba« avtorice Kaje Peskar
»Srce modrosti« avtorja Erika Petana

-starostna skupina: srednja šola

»Spoštuj človekove pravice!« avtorice Hane Holc
»Vsi smo enaki« avtorice Laure Jambrovič
»Grajenje sveta« avtorja Nejca Kara Lindiča

-starostna skupina: mladi

»Učenec v osnovni šoli na otoku Sant Martin, Bangladeš« in »Učenec osnovne šole Shishu Mela, edine šole v begunskem taborišču Kutupalong, ki vključuje mešane oddelke z dečki in deklicami« avtorja Amadeja Petana
»Izobraževanje brez meja« avtorice Urške Puc

Nagrado za najizvirnejše delo fotografskega natečaja je izbirna komisija zaradi sporočilnosti in izvirnosti podelila fotografiji »Naj otroci spregovorijo« avtorice Nike Sitar.

Fotografija “Naj otroci spregovorijo” avtorice Nike Sitar

Literarni natečaj

Na literarni natečaj je prispelo 22 del. Prispeli izdelki v vsakem sklopu so bili razdeljeni na tri starostne skupine: osnovnošolke_ ci, srednješolci_ke ter mladi do 29. leta. Izbirna komisija v sestavi dr. Sonja Merljak Zdovc, Tjaša Volmut, Luka Hiti (Društvo za ZN za Slovenijo), Patricija Virtič (Bridge 47) in Adriana Aralica (Platforma SLOGA) je izbrala najboljša literarna dela.

Na podlagi točkovanja izbirne komisije so bila na literarnem natečaju nagrajena naslednja dela:

-starostna skupina: osnovna šola

»Moje razmišljanje o vključujočem izobraževanju« avtorice Sanje Obrovnik

-starostna skupina: srednja šola

»Vključujoče izobraževanje« avtorice Ane Kovačič
»Mozaik človeštva« avtorja Mihe Lazića
»Vključujoče razmišljanje« avtorice Nike Osolin

– starostna skupina: mladi

»Kot družba se moramo trajnostno prevzgojiti« avtorja Gašperja Cvetiča
»Dolgotrajne implikacije vključujočega izobraževanja« avtorice Lucije Ivanuša
»Vojaki prihodnosti« avtorja Izaka Miklavčiča
»Emancipatorni potencial vključujočega izobraževanja« avtorja Matije Pušnika

Nagrado za najizvirnejše delo literarnega natečaja je izbirna komisija zaradi sporočilnosti in izvirnosti podelila literarnemu delu »Sami so si krivi« avtorice Erike Kum.

Prav tako se je izbirna komisija odločila s posebno nagrado komisije za izvirnost nagraditi delo »Gjek, duj, trin« avtorja Marcela Baranje.

Nagrajena dela bodo objavljena tudi v publikaciji, ki bo izšla konec januarja 2021. V njej bodo objavljena tudi nagrajena dela literarnega sklopa.

Mladinski natečaj sta soorganizirata Platforma SLOGA in Društvo za Združene narode za Slovenijo v okviru projekta Bridge 47. Natečaj je potekal v sklopu s proslavo ob dnevu človekovih pravic, na katerem je bil slavnostni govorec Peter Svetina, Varuh človekovih pravic RS.

Vir: Platforma Sloga