Poročilo Programa ZN za okolje o indeksu zavržene hrane za leto 2024 razkriva, da je bilo leta 2022 zavržene 1,05 milijarde ton hrane, od tega 19 % na ravni trgovine na drobno, živilskih storitev in gospodinjstev.

Ti odpadki poglabljajo globalna vprašanja, kot so lakota, podnebne spremembe, izguba biotske raznovrstnosti in onesnaževanje. Odpadki iz gospodinjstev so predstavljali 60 % vse zavržene hrane. Poročilo poudarja, da zavržena hrana ni težava le v bogatih državah, saj je opaziti zbliževanje med bogatimi in revnimi državami. Prizadevanja bi se morala osredotočiti na zmanjšanje količine odpadkov in spodbujanje kompostiranja v mestih. Poročilo ugotavlja tudi povezavo med bolj vročim podnebjem in večjim številom zavržene hrane ter poudarja potrebo po zanesljivih rešitvah za hlajenje in konzerviranje. Kljub izzivom javno-zasebna partnerstva obetajo veliko, kar dokazujejo zmanjšanja v državah, kot sta Japonska in Združeno kraljestvo.

Poročilo poudarja pomen reševanja problematike zavržene hrane za doseganje cilja trajnostnega razvoja 12.3, ki predvideva prepolovitev količine zavržene hrane do leta 2030.

Vir: UN News