Strokovnjaki za človekove pravice so ugotovili, da program Združenih držav Amerike “Rewards for justice“ krši določene človekove pravice. Omenjen program ponuja denarno nagrado v zameno za informacije posameznikom, ki naj bi bili vključeni v teroristična gibanja. 

Program, ki je bil ustanovljen leta 1984 z Aktom o preprečevanju mednarodnega terorizma, deluje pod okriljem ameriškega zunanjega ministrstva. Med glavnimi cilji programa so zgodnje odkrivanje posameznikov ali skupin, ki načrtujejo teroristična dejanja, preprečevanje takih dejanj in iskanje jedra terorističnih organizacij.

Posameznikom, ki bi izdali informacije, ponujajo do 25 milijonov ameriških dolarjev. Do danes je s programom sodelovalo več kot 100 ljudi, ki so prejeli skupno vsoto več kot 150 milijonov dolarjev. Na ta način so ZDA preprečile nekaj terorističnih napadov, obsodile teroriste na zaporno kazen in torej rešile življenja številnim ameriškim državljanom. Vendar pa je Alena Douhan, posebna poročevalka, ki deluje pod okriljem delovne skupine OZN na področju samovoljnega pridržanja, ugotovila, da so v postopku kršene določene človekove pravice. 

Problematično naj bi bilo predvsem dejstvo, da program posameznike sili k sodelovanju in jim v nasprotnem primeru grozi s sankcijami. Tujim državljanom, npr. Kube ali Irana, za katere obstaja zgolj sum o vključenosti v teroristične organizacije, ZDA ponudijo denar v zameno za informacije. V primeru, da posamezniki z Washingtonom ne želijo sodelovati, sledijo sankcije, ki kršijo svobodo gibanja, pravico do dela, dobrega imena in celo do življenja.

Posebna poročevalka je opisano situacijo označila za prisilno delo, saj morajo posamezniki izvajati zadolžitve proti svoji volji, sicer jim sledi kazen. Prisilno delo je jasno prepovedano v 8. členu Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah. Poleg tega so posamezniki, ki informacij zares nimajo, postavljeni v brezizhoden položaj. 

Boj proti terorizmu je seveda nujna in zelo zahtevna naloga, vendar pa OZN poziva ZDA, naj jo izvajajo v skladu z mednarodnimi dokumenti o človekovih pravicah. Samo s spoštovanjem mednarodnega prava se namreč lahko zagotovita legitimnost ter stabilnost na dolgi rok. Z izjavo posebne poročevalke sta se strinjala tudi Visoki komisar Združenih narodov za človekove pravice ter oddelek OZN za posebne postopke.

Viri: UN News, US Department of State

Avtorica: Natalija Tišler