Bruseljska deklaracija, sprejeta 22. marca 2024 med belgijskim predsedovanjem Svetu EU, poudarja pravico do dostojnega življenja za vse ter boj proti vsem oblikam neenakosti.

Deklaracija predvideva večstransko sodelovanje in mednarodno solidarnost kot odgovor na globalne izzive. Osredotoča se na šest ključnih razsežnosti: enoten odziv na globalne izzive, mir, človekove pravice in varnost, gospodarsko preoblikovanje, spoštovanje planetarnih meja, migracijsko pravičnost in demokratično sodelovanje. Poziva države EU, naj prevzamejo vodilno vlogo pri zmanjševanju svetovnih neenakosti, stabilizaciji finančnega sistema in boju proti tekmovalnosti za najnižje standarde.

Prav tako poudarja pomen sodelovanja, delitve moči, varnosti, okoljske integritete in pravičnega dostopa do virov v zunanji politiki EU ter uresničitev agende za trajnostni razvoj do leta 2030.

Več informacij je na voljo na spletni strani CDCN.