3. Odnos med Svetom ICAO in Meddržavnim sodiščem 

Kot omenjeno v uvodu, predstavlja jedro prispevka poskus ilustracije odnosa med Svetom ICAO in Meddržavnim sodiščem, predvsem v luči sodnega sodelovanja po 84. členu Čikaške konvencije in drugem odstavku 2. člena sporazuma IASTA. Zadevni odnos bom predstavil skladno z izsledki sodne prakse Meddržavnega sodišča in pravne doktrine na vprašanje sodelovanja med obema mednarodnima telesoma. Ključni viri iz nabora sodne prakse Meddržavnega sodišča predstavljajo trije primeri, v katerih je Meddržavno sodišče utemeljijo in obrazložilo svojo vlogo v odnosu s Svetom ICAO: 

a) Appeal Relating to the Jurisdiction of the ICAO Council 1972 (Indija v. Pakistan); 

b) Appeal Relating to the Jurisdiction of the ICAO Council under Article II, Section 2, of the 1944 International Air Services Transit Agreement 2020 (Bahrain, Egipt, Združeni arabski emirati v. Katar) ter; 

c) Appeal Relating to the Jurisdiction of the ICAO Council under Article 84 of the Convention on International Civil Aviation (Bahrain, Egipt, Saudova Arabija in Združeni arabski emirati v. Katar).

3.1. Meddržavno sodišče kot pritožbena instanca

Skupno vsem trem zgoraj navedenim primerom pred Meddržavnim sodiščem je, da tako ali drugače pojasnjujejo in utemeljujejo vlogo Meddržavnega sodišča, skladno z dikcijo 84. člena Čikaške konvencije, kot pritožbenega sodišča1 v odnosu do odločitev Sveta ICAO. 

Preden nadaljujem z vsebinskimi vprašanji prispevka, je za razumevanje odnosa med omenjenima mednarodnima telesoma potrebna krajša pojasnitev različnih poimenovanj. Čikaška konvencija v 84. členu navaja, da obstaja možnost pritožbe zoper odločitev Sveta ICAO na Stalno meddržavno sodišče. Meddržavno sodišče se je v svoji sodni praksi že opredelilo do takšnih dikcij v mednarodni pogodbi, in sicer v zadevi Aegean Sea Continental Shelf 1978 (Grčija v. Turčija). V primeru je sodišče navedlo, da predstavlja Meddržavno sodišče substitut Stalnemu meddržavnemu sodišču na področju pristojnosti vedno, ko določbe mednarodne pogodbe napotujejo na Stalno meddržavno sodišče na reševanje sporov, če so države tudi države pogodbenice Statuta Meddržavnega sodišča.2 

Odločitve, ki jih Svet ICAO izdaja po 84. členu Čikaške konvencije (in po drugem odstavku 2. člena sporazuma IASTA), utegnejo tako postati predmet pritožbenega postopka pred Meddržavnim sodiščem. Države članice organizacije ICAO (in preko njih Svet ICAO) so z možnostjo pravnega sredstva pritožbe na Meddržavno sodišče zoper odločitev Sveta ICAO glede razlage in uporabe Čikaške konvencije pridobile možnost določenega nadzora s strani Meddržavnega sodišča nad odločitvami Sveta.3 Meddržavno sodišče tako v postopku nadzora nad izvrševanjem funkcije reševanja sporov Sveta ICAO preverja, ali so izpodbijane odločitve Sveta pravilne.4 S takšno razlago vloge Meddržavnega sodišča kot pritožbenega sodišča se strinja tudi pravna doktrina.5 Vprašanje pa je, kaj vse obsega pritožbeni nadzor Meddržavnega sodišča?

Avtor: Anže Mediževec

Članek predstavlja zgolj drugega izmed štirih delov razsikovalnega prispevka.
Do naslednjega dela lahko dostopate tukaj, prispevek pa se začne tukaj

Sprotni viri in literatura 

  1. Sanchez, Gabriel S.: The Impotence of the Chicago Convention’s Dispute Settlement Provisions, v: Issues in Aviation Law and Policy, 10 (2010) 1, str. 2.
  2. Aegean Sea Continental Shelf, Judgment, I.C.J. Reports 1978, p. 3, para. 34.
  3. Appeal relating to the Jurisdiction of the ICAO Council under Article II, Section 2, of the 1944 International Air Services Transit Agreement (op. 6), para. 28; Appeal Relating to the Jurisdiction of the ICAO Council, Judgment, I.C.J. Reports 1972, p. 46, para. 26.
  4. Appeal relating to the Jurisdiction of the ICAO Council under Article 84 of the Convention on International Civil Aviation (op. 6), para. 33.
  5. Milde, Michael: INTERNATIONAL AIR LAW AND ICAO (3. izdaja), Eleven International Publishing, 2016, str. 68; Sanchez, Gabriel S.: The Impotence of the Chicago Convention’s Dispute Settlement Provisions, v: Issues in Aviation Law and Policy, 10 (2010) 1, str. 2