V Ženevi se začenja 53. redno zasedanje Sveta OZN za človekove pravice (SČP), ki poteka od 19. junija do 14. julija 2023.

Na junijskem zasedanju osrednjega telesa OZN za človekove pravice bo tematski poudarek na enakosti spolov, preprečevanju diskriminacije žensk in deklic ter nasilja nad njimi. Obravnavano bo preprečevanje nasilja in diskriminacije na podlagi spolne usmerjenosti in spolne identitete, svoboda izražanja, neodvisnost sodnikov ter odvetnikov, človekove pravice v kontekstu migracij, podnebnih sprememb, transnacionalnih podjetjih, skrajne revščine in trgovine z ljudmi, pravica do izobraževanja, pravica do miroljubnega zborovanja, preprečevanje genocida in beleženje žrtev.  Zasedanje bo obravnavalo tudi zaskrbljujoče stanje človekovih pravic v Afganistanu, Belorusiji, Sudanu, okupiranih palestinskih ozemljih, Siriji, Burundiju, Venezueli, Mjanmaru, Iranu, Eritreji in Ukrajini.

Slovenija bo naslavljala tematike, povezane z vprašanji enakosti spolov, opolnomočenja žensk ter deklic in zaskrbljujočega stanja človekovih pravic po vsem svetu. Skladno s svojimi stališči in strališči EU bo podpirala mednarodne standarde na področju enakosti spolov in opolnomočenja žensk ter deklic, pomembna pozornost pa bo namenjena obravnavi otrokovih pravic ter pravic starejših v različnih pobudah. Slovenski delegaciji se bo na zasedanju pridružila tudi slovenska mladinska delegatka OZN.

Vir: SLOGA