Evropski parlament in Evropka komisija sta objavila skupno posebno raziskavo Eurobarometer o prihodnosti Evrope. posebna raziskava Eurobarometra št. 517 “Prihodnost Evrope” zagotavlja vpogled v evropska stališča in odnos do konference ter ključne izzive, s katerimi se sooča naša Unija. Podatki kažejo, da so podnebne spremembe največji izziv za EU po mnenju Evropejcev.

Začenja se leto 2022, ki je bilo razglašeno za evropsko leto mladih, v okviru katerega današnja raziskava poudarja stališča mladih evropskih državljanov in državljank o izzivih, s katerimi se sooča Evropska unija, in ključno vlogo mladih na konferenci o prihodnosti Evrope.

Ugotovitve razkrivajo, da 91 % mladih, starih od 15 do 24 let, meni, da lahko boj proti podnebnim spremembam pripomore k izboljšanju njihovega zdravja in dobrega počutja, medtem ko se v starostni skupini 55 let ali več s tem strinja 84 % vprašanih. Trditev je podprlo 87 % vseh vprašanih v EU ter 90 % vseh vprašanih v Sloveniji.

Podatki kažejo veliko podporo ciljem evropskega zelenega dogovora. Skoraj vsak drugi prebivalec ali prebivalka Evrope (49 %) je mnenja, da so podnebne spremembe glavni svetovni izziv za prihodnost EU, s čimer se strinja 46 % anketiranih Slovencev.

Da je treba povečati delež energije iz obnovljivih virov v našem gospodarstvu in povečati energetsko učinkovitost, meni 88 % anketiranih Evropejcev in 94 % anketiranih Slovencev80 % vprašanih v EU ter 86 % vprašanih v Sloveniji se strinja, da je pomembno, da Evropa do leta 2050 postane prva podnebno nevtralna celina.

Drugi prihodnji svetovni izzivi, na katere so opozorili anketiranci, vključujejo zdravje (34 % v EU) ter prisilne migracije in razseljevanje (30 % v EU). S prvo trditvijo se strinja 42 % anketiranih Slovencev, z izzivi prisilne migracije in razseljevanja pa 27 %.

Raziskava kaže tudi, da se 81 % vprašanih v EU ter 84 % vprašanih v Sloveniji strinja, da so zadovoljni z življenjem v EU. Na ravni EU 68 % vprašanih meni, da je EU območje stabilnosti v nemirnem svetu. Trditev je podprlo 71 % vprašanih Slovencev.

Vir: SLOGA