Antonio Guterres, generalni sekretar Združenih narodov:

“Današnje poročilo IPCC delovne skupine 1 je znak za preplah. Zvok alarma je oglušujoč in dokazi so neovrgljivi: emisije toplogrednih plinov pri sežiganju fosilnih goriv in krčenje gozdov dušijo naš planet ter ogrožajo milijarde ljudi. Globalno segrevanje vpliva na vse celine Zemlje, številne spremembe pa postajajo nepopravljive.

Mednarodno dogovorjeni najvišji prag zvišanja temperature do 1,5 stopinje Celzija je nevarno blizu.

Smo v neposredni nevarnosti, da ga v kratkem dosežemo. Edini način ohranitve tega praga je, da takoj okrepimo svoja prizadevanja in krenemo na najbolj ambiciozno pot preprečevanja globalnega segrevanja.

Prišel je čas, da odločno ukrepamo in obdržimo cilj 1,5 stopinje Celzija pri življenju.

Že zdaj smo na 1,2 stopinje in bliskovito se dvigamo. Segrevanje se je v zadnjih letih pospešilo. Vsak delček stopinje šteje. Koncentracija toplogrednih plinov je na rekordni ravni. Ekstremne vremenske razmere in podnebne katastrofe postajajo vse bolj pogoste in intenzivne. Prav zato je letošnja podnebna konferenca Združenih narodov v Glasgowu tako pomembna.

Sposobnost preživetja naših družb je odvisna od voditeljev vlad, podjetij in civilne družbe, ki se združujejo s politikami, ukrepi in naložbami, ki bodo omejile dvig temperature na 1,5 stopinje Celzija. To smo dolžni celotnemu človeškemu rodu, zlasti najbolj revnim in ranljivim skupnostim in narodom, ki so najbolj prizadeti, čeprav so najmanj odgovorni za današnjo podnebno krizo.

Rešitve so jasne. Vključujoče in zeleno gospodarstvo, blaginja, čistejši zrak in boljše zdravje so možni za vse, če se na to krizo odzovemo solidarno in pogumno. Vse države, zlasti pa skupina G20 in drugi veliki povzročitelji emisij, se morajo pridružiti koaliciji za neto ničelne emisije in pred COP26 v Glasgowu svoje zaveze okrepiti z verodostojnimi, konkretnimi in okrepljenimi nacionalno določenimi prispevki in politikami.

Na področju energije potrebujemo takojšnje ukrepanje. Brez velikega zmanjšanja onesnaževanja z ogljikom bo 1,5-stopinjski cilj hitro padel izven našega dosega. To poročilo mora poskrbeti, da premogu in fosilnim gorivom odbije zadnja ura, preden uničijo naš planet. Novih premogovnikov se po letu 2021 ne sme več zgraditi. Države Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) morajo obstoječi premog postopoma odpraviti do leta 2030, vse ostale pa do leta 2040. Države morajo tudi prenehati z vsemi novimi raziskavami fosilnih goriv in njihovo proizvodnjo ter subvencije za fosilna goriva preusmeriti v obnovljivo energijo. Če želimo ohraniti usmeritev v neto ničelne emisije, se morajo do leta 2030 sončne in vetrne zmogljivosti povečati za štirikrat, naložbe v obnovljive vire energije pa potrojiti.

Podnebni vplivi se bodo nedvomno poslabšali. Obstaja jasen moralni in gospodarski imperativ za zaščito življenja in preživetja tistih, ki so najbolj izpostavljeni podnebni krizi. Financiranja prilagoditev in odpornosti ne smemo več zanemarjati. Le 21 odstotkov podnebne podpore je namenjene prilagajanju. Donatorje in večstranske razvojne banke ponovno pozivam, naj vsaj 50 odstotkov vseh javnih podnebnih sredstev namenijo zaščiti ljudi, zlasti žensk in ranljivih skupin. Odhodke za sanacijo vplivov COVID-19 je treba uskladiti s cilji Pariškega sporazuma. Deset let staro obljubo, da bomo v državah v razvoju v podporo blažitvi in prilagajanju podnebnim spremembam letno mobilizirali 100 milijard ameriških dolarjev, moramo nujno izpolniti.

Podnebna kriza predstavlja ogromno finančno tveganje za upravitelje naložb, lastnike premoženja in podjetja. Ta tveganja je treba izmeriti, razkriti in ublažiti. Voditelje podjetij prosim, da podprejo minimalno mednarodno ceno ogljika in svoje portfelje uskladijo s Pariškim sporazumom. Javni in zasebni sektor morata tesno sodelovati, da bomo lahko zagotovili pravično in hitro preoblikovanje v neto ničelno svetovno gospodarstvo z vidika emisij.

Če zdaj združimo moči, lahko preprečimo podnebno katastrofo. Današnje poročilo jasno kaže, da ni ne časa za odlašanje ne prostora za izgovore. Računam na voditelje vlad in vse zainteresirane strani, da zagotovijo uspeh COP26.”

Vir: Informacijska služba ZN na Dunaju