Svet Evropske unije predlaga znižanje sredstev za razvojno sodelovanje v letu 2022 za pol milijarde evrov. Zniževati sredstva »uradne razvojne pomoči« v času naraščanja lakote v najbolj prizadetih državah bo težko opravičiti. Na vrsti je Evropski parlament.

V času predsedovanja Slovenije Svetu EU so se države članice EU dogovorile o stališču Sveta glede predloga proračuna EU za leto 2022. Četudi predlog vsebuje znižanja sredstev v 2022 v vseh ključnih delih proračuna EU, je največje znižanje predvideno v 6. poglavju, ki pokriva “Sosedstvo in svet”.

Kot Svet EU pojasnjuje v sporočilu za javnost, predlagajo Evropskemu parlamentu, v izogib “večjim povečanjem v primerjavi z letom 2021” in da bi “zagotovili realistično zmogljivost črpanja sredstev”, da se del financiranja nekaterih proračunskih vrstic preloži v drugi del obdobja večletnega finančnega okvira 2021–2027.

Albin Keuc

Albin Keuc, direktor Platforma SLOGA (Foto: SLOGA)

V kolikor se bi Evropski parlament s tem predlogom Sveta EU strinjal, bi največje znižanje sredstev doživel prav novi instrument sosedstva, razvoja in mednarodnega sodelovanja (NDICI) – Globalna Evropa.

Pooblaščenka slovenske vlade za pogajanja o proračunu EU je v sporočilu za javnost Sveta EU poudarila, da bo imel proračun za naslednje leto “pomembno vlogo pri gospodarskem okrevanju po pandemiji covida-19 in povečanju odpornosti na prihodnje krize.”

Ob tem si je seveda potrebno zastaviti vprašanje, ali je dejansko smiselno zniževati sredstva za programe in projekte na področju razvojnega sodelovanja v državah globalnega Juga, ki nosijo največje breme pandemije. Kot smo že opozorili, je bila v letu 2020 podhranjena desetina svetovnega prebivalstva ali 811 milijonov ljudi. Hkrati vsaki tretji človek ali 2,37 milijarde ljudi nima dostopa do zadostne količine hrane, kar je 320 milijonov več kot v letu 2019. Najbolj izpostavljene države so že v letu 2021, kaj šele v letu 2022, potrebne dodatnih sredstev za gospodarsko okrevanje in povečanje odpornosti. Prenašanje proračunskih sredstev v prihodnja leta je v dani situacijo težko opravičljiva.

Da bi bila situacija glede predloga Sveta EU še bolj nenavadna, kažejo tudi reakcije iz znanstveno raziskovalne-sfere, saj predlog Sveta EU predvideva znižanje sredstev za ključni inovativni razvojni program Horizon Europe za 316 milijonov evrov.

Zgodba s tem še ni končana, saj se mora o predlogu Sveta EU izjasniti še Evropski parlament. Postopek je znan: »Svet EU bo svoje stališče uradno sprejel po pisnem postopku, ki se izteče 6. septembra, in ga nato predložil Evropskemu parlamentu. Parlament naj bi se o mandatu za pogajanja o proračunu dogovoril na plenarnem zasedanju od 18. do 21. oktobra. Če se bosta stališči obeh institucij razhajali, se 21-dnevno spravno obdobje začne 26. oktobra in traja do 15. novembra. Če Svet in Evropski parlament do konca tega obdobja ne dosežeta dogovora o proračunu za leto 2022, bo Komisija predlagala drugi predlog proračuna.«

Besedilo: Albin Keuc