Evropska komisija v prizadevanjih za boljšo prihodnost daje prednost vključevanju mladih v procese odločanja.

Na podlagi uspeha evropskega leta mladih 2022 je Evropska komisija uvedla “preverjanje mladih” pri oblikovanju politik in okrepila komunikacijo z mladimi glede trenutnih in načrtovanih politik. Komisija obravnava pomisleke na področjih, kot so zdravje, okolje, izobraževanje, mednarodno sodelovanje in zaposlovanje, ter sprejema konkretne ukrepe, vključno s smernicami o dobrem počutju v šolah in razširjenimi možnostmi za prostovoljstvo. Cilj prihajajočega evropskega tedna mladih 2024, ki je načrtovan pred evropskimi volitvami, je z različnimi dejavnostmi po vsej Evropi spodbujati demokratično udeležbo in sodelovanje mladih. Te pobude odražajo zavezanost Komisije mladim, ki temelji na dolgoletnih programih, kot sta Erasmus+ in Evropska solidarnostna enota.

Ukrepi temeljijo na spoznanjih, pridobljenih med evropskim letom mladih, v okviru katerega so zainteresirane strani po vsej EU organizirale na tisoče dejavnosti.

Vir: Evropska komisija