Generalna skupščina Združenih narodov je na predlog Organizacije za prehrano in kmetijstvo leto 2021 razglasila za mednarodno leto sadja in zelenjave. Na ta način so želeli spodbuditi pridelavo zdrave hrane in zmanjšati količino odpadne hrane. V organizaciji so se zavezali, da bodo v tem letu aktivnejše ozaveščali javnost o pomenu uživanja sadja in zelenjave, o prehranski varnosti in samooskrbi. 

Zaradi pandemije COVID-19 so se mnogi ljudje po svetu spopadli z lakoto. Organizacija za prehrano in kmetijstvo si zato želi, da bi letos države raziskovale možnosti pridelave hrane s pomočjo digitalnih tehnologij in tako pripomogle k zmanjšanju lakote po svetu. Velike količine odpadnega sadja in zelenjave predstavljajo velik svetovni problem. Kar 50 % sadja in zelenjave pridelane v državah v razvoju pristane na odpadu preden pride v trgovine.

Sadje in zelenjava sta dober vir vlaknin, vitaminov in mineralov. Zaradi zdravstvene krize je letos še toliko bolj pomembno imeti okrepljen imunski sistem, k čemur lahko veliko pripomoremo z ustrezno prehrano. 

Z razglasitvijo mednarodnega leta sadja in zelenjave želijo pri Organizaciji za prehrano in kmetijstvo poudariti tudi pomen zmanjševanja odpadne hrane. S tem se namreč poveča prehranska varnost in zmanjša pritisk na okolje. Z uživanjem lokalno pridelanega sadja in zelenjave podpiramo lokalne pridelovalce. Omeniti velja tudi možnost za enakost spolov, saj imajo ženske pogosto glavno vlogo v svojih gospodinjstvih tako pri pridelavi kot tudi pri uživanju sadja in zelenjave.

Organizacija za prehrano in kmetijstvo bo letos zagnala tudi številne projekte in aktivnosti, ki bodo pomembno pripomogli k izboljšanju infrastrukture pridelovanja hrane, s čimer se bo predvsem podprlo lokalne pridelovalce.

Vir: FAO

Avtorica: Mateja Vončina