Poudarja se pomen vode kot dragocenega naravnega vira. Letos pri ZN-ju poudarjajo sporočilo, da lahko pomanjkanje vode sproža tudi spore med državami. Zavzemajo se za okrepitev čezmejnih sodelovanj in spodbujanje trajnostnega upravljanja voda.

Letošnji svetovni dan voda nosi geslo Voda za mir. Pri ZN-u opozarjajo, da je lahko voda orodje za mir ali pa sproža spore. Razmere, v katerih se ljudje spopadajo s pomanjkanjem ali onesnaženjem vode ali nimajo enakega dostopa do nje, lahko sprožajo napetosti med posameznimi skupnostmi in državami.

Ob tem poudarjajo, da je za uresničitev letošnjega gesla svetovnega dne potrebnega veliko več sodelovanja med državami. Danes si namreč 153 držav deli vodne vire, le 24 od njih pa ima sklenjene sporazume o skupni rabi. Po mnenju ZN-a je treba okrepiti prizadevanja za vzpostavitev čezmejnega sodelovanja, hkrati pa pozivajo države k pridružitvi in izvajanju konvencij ZN-a o vodah, ki spodbuja trajnostno upravljanje skupnih vodnih virov.

Vir: RTV Slovenija