Iz Svetovne organizacije za varstvo narave (WWF) sporočajo, da je letos dan okoljskega dolga že 2. avgust.

Kaj to pomeni?

Dan okoljskega dolga označuje datum, ko naše letno povpraševanje in poraba naravnih virov presežeta vse, kar lahko Zemlja proizvede ali obnovi v celem letu. To se dogaja, ker v ozračje oddajamo več ogljikovega dioksida, kot ga lahko absorbirajo naši oceani in gozdovi, izčrpavamo staleže rib hitreje, kot jih je mogoče obnoviti, in posekamo gozdove, preden lahko ponovno zrastejo. Posledice so izjemno visoki vročinski valovi, neustavljivi gozdni požari, uničujoče poplave in dramatične suše, ki so vse pogostejše po vsem svetu.

Global Footprint Network vsako leto izračuna dan okoljskega dolga na podlagi podatkov o nacionalnem odtisu in biokapaciteti. Medtem ko je 2. avgust svetovni dan ekološkega dolga, je ta v naše kraje zašel veliko prej. Najprej v Slovenijo 18. aprila, v Črno goro 13. maja, na Hrvaško in v BiH 29. maja, v Severno Makedonijo 7. junija in v Srbijo in na Kosovo 8. julija, v  Albanijo pa bo prispel 3. novembra. To pomeni, da živimo na kredit in prihodnje generacije prikrajšamo za naravo.

Nevenka Lukić Rojšek iz WWF Adria je povedala, da je človeštvo porabilo vire, ki jih je Zemlja omogočila za vse leto, v manj kot osmih mesecih. “Da bi dosegli cilj Medvladnega foruma ZN za podnebne spremembe IPCCR o zmanjšanju svetovnih emisij ogljika za 43 % do leta 2030 (v primerjavi z letom 2019), bi bilo treba v naslednjih sedmih letih vsako leto pomakniti dan okoljskega dolga za 19 dni,« je še poudarila.

Obstajajo rešitve za zmanjšanje ekološkega prekoračitve in spodbujanje biološke obnove, kar bi lahko bistveno premaknilo Dan ekološkega dolga. Platforma Power of Possibility https://www.overshootday.org/power-of-possibility prikazuje številne tehnologije, vladne strategije, javne politike in najboljše prakse civilnih iniciativ in akademskih krogov. Tako bi globalno povečanje nizkoogljičnih virov električne energije s sedanjih 39 % na 75 % ta dan premaknilo za 26 dni, 50 % zmanjšanje zavržene hrane bi pridobilo 13 dni, z načrtovano sadnjo dreves pa še dodatnih 2,1 dneva.

Vir: WWF Adria