Nedavno poročilo Združenih narodov (ZN) razkriva zaskrbljujoče zamude pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja v azijsko-pacifiški regiji, pri čemer se napovedi raztezajo do leta 2062, kar je 32 let za ciljem do leta 2030.

Še vedno obstajajo izzivi revščine, neenakosti in razlik med spoloma, ki še posebej vplivajo na marginalizirane skupine. Najmanj razvite države, države v razvoju brez dostopa do morja in majhne otoške države v razvoju se soočajo s posebnimi ranljivostmi, ki jih je še poslabšala pandemija COVID-19. Na področju izobraževanja in zaposlovanja še vedno obstajajo razlike med spoloma, na podeželju pa je dostop do osnovnih dobrin omejen.

Poudarjeni so nujni podnebni ukrepi, zlasti v zvezi s ciljem 13 o podnebnih ukrepih, ki poziva k celostnim politikam in povečanju naložb v trajnostno infrastrukturo in obnovljive vire energije.

Vir: UN News