Organizacija ECPDM je pripravila poročilo: “Politična ekonomija zelene industrializacije v Afriki“. Pripravila sta ga Alfonso Medinilla in Bruce Byiers, ki raziskujeta izzive in priložnosti zelene industrializacije v afriških državah ter predlagata večplastni politično-ekonomski sistem.

V poročilu se ukvarjata z zapletenostjo, ki izhaja iz globalnih politik zelene rasti, ovir pri gospodarski diverzifikaciji in podnebnih zavez. Poročilo opredeljuje štiri “proaktivne” strategije za kategorizacijo prizadevanj za zeleno industrializacijo, pri čemer se upošteva izvozni potencial in prednosti za afriške trge.

Avtorja obravnavata tudi primere, v katerih so afriške države pripravljene na zeleno industrijsko revolucijo, pri čemer poudarjata potrebo po trdnih industrijskih politikah, ki so usklajene s politično realnostjo, da bi čim bolj izkoristile priložnosti za nizkoogljično industrijo.

Več TUKAJ.

Vir: SLOGA